އިތުރު 9 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ އައްޑޫސިޓީގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 224 އަށް އަރައިފި

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 9 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައްޑޫސިޓީގެ އެކްޓިވް ކޭހުގެ އަދަދު 224 އަށް އަރައިފި އެވެ.

ހުކުރުދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ހަޔަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ހަޔަކަށް އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ނެގުނު 252 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 9 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވަކިތަރުތީބެއްނެތި ރަށުތެރެއިން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހަކާއި ކުރީން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެގެން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހެއްގެ އިތުރަށް ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހަކާއި ސަވައިލަންސް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އައްޑޫއިން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި ނުވަމީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނީ  ގަމުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާއި މަރަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެއްގެ އިތުރަށް ފޭދުން ޕޮޒިޓިވްވި 7 މީހުންނެވެ.

އައްޑޫގެ ރަށްރަށުގެ  ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް އަދިވެސް  އުޅެނީ މަރަދޫގައެވެ. އެގޮތުން މަރަދޫގައި ކޮވިޑްގެ 102 ކޭސް އުޅޭއިރު، ހިތަދޫގައި 61 ކޭސް، ފޭދޫގައި 37 ކޭސް، މަރަދޫފޭދޫގައި 05 ކޭސް އަދި ހުޅުދޫގައި 6 ކޭސް އަދި މީދޫގައި 12 ކޭސް އުޅޭ ކަމަށް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.  

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޓްރީޓޮޕް ކާޑް މެދުވެރިކޮށް ކިއުގައި މަޑުނުކޮށް މެމޯ ހެއްދޭނެ

ޓްރީޓޮޕުން ޚިދުމަތް ހޯދަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވެސް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. ...

ފެންބިލު މައާފު ކުރުމުގެ އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ފެން ކުންފުނިން ފަށައިފި

ފެންކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްތައް އަދާކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ މަގެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން، ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ މައާފުކުރުމުގެ އިތުރު ...

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ތިލަފުށިން ފުރައިގެން ސ.އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓަކަށް މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރައް އަރައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ...