ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ފުލުސް މީހާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ހައްޔަރުކުރި ފުލުސްމީހާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރު ރޭންކުގައި ހުރި އަހުމަދު ނަޒުމީނު ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ، އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައި، ގިނަ ބަޔަކު ހިތަދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އޭނާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީވެސް އެދުވަހު އެވެ. އަދި ސަސްޕެންޑްކުރީ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ.

އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ އިރު، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (1)

  • އަހުމަދު

    މީހުންގެ އަނބިން ކައޮރިޔަށް ވަންނަ ފުލުހުންނޯ؟؟؟

    ހުޅުމީދޫ ސްޓޭޝަނުގަ ތިބެނީ ހުސްމީހުންގެ އަނބިން ކަިއިރަށްވަންނަ މީހުން. ޔާމިން، ސުއެއިދު.. އެންމެނަށް އިނގޭ ހަގީގަތްމީ. އެމީހުންނާދޭތެރޭ ފިޔަފަޅު ނާޅަނީއޯ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރިމޯޓް އެޑިއުކޭޝަން އަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ދިރާގު ޓީވީގައި ގާއިމުކޮށްފި

ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، ސްކޫލްތަކާ ކޮލެޖްތައް ބަންދުކޮށް ކިޔަވާކުދިން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް މިވަނީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ...

އެޖެންޑާ19ގައި ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ވައުދުވި މިންވަރު ދެން ލިބޭނެ: ފައްޔާޒު

19ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކެމްޕެއިންގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީ އިން ގެންގުޅުނު “އެޖެންޑާ19” ގައި ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ...

ފަސޭހަކަމާއެކު ހުޅުދޫ ޔޫތު ބަލިކޮށް، ގުރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ޖިއޯވެންޓް ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

މިނިވަން ކަޕް ޔޫތު ޗެލެންޖް 2022 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހުޅުދޫ ޔޫތުގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ބީގެ ...