މީދުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން  އިތުރު 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކާ ކުޑަދެކުދީންނެވެ. ކުޑަދެކުދީންނަކީ އިއްޔެ މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއި ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ދެކުދީނަކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.  އަދި މިދެ ކުދީންނަކީ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދެދަރިވަރުންކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ގިނަވަމުންދާތީ ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ރަށުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ގިނަފަރާތްތަކަކުން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 10:00 ން ފަތިހު 5:00 އަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފަތިހު 5:00 އަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ތަފްސީލް ...

ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންނަކީ ގަދަރުވެރިކަމާއެކު ދިރި އުޅެވޭނެ ބަޔަކަށް ހަދާދޭނަން- ރައީސް ސޯލިހު

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަކީ ގަދަރުވެރިކަމާ އެކުގައި ދިރިއުޅެވޭ ބަޔަކަށް  ހަދައި ރައްކާތެރި ވެއްޓެއްގައި ހަށިހެޔޮ، ދުޅަހެޔޮ ކަމުގައި އުޅެވޭނެ ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 09 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...