ސާފްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ވޯލްޑް ކްލީނަޕް ޑޭ 2021 އާއި ގުޅުވައިގެން ސާފްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 6:45 އިން ފެށިގެން ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާފްކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ކުނިނަގާ ސާފްކޮށްފައިވަނީ މެދު ބަނދަރު ސަރަހައްދެވެ.

ސާފްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިހަރަކާތުގައ 700 ކިލޯގެ ކުނި މެދުނ ބަދަރު ސަރަހައްދުންވަނީ ނަގާފައެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދުނު ސާފްކުރުމުގެ މިހަރަކާތުގައި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މުނިސިޕަލްސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ނަލަފެހިން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މީދޫ ކައުންސިލަރު ސޯލިހާގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިންވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ނަލަފެހިން ކައުންސިލަރު ސޯލިހާ ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާކަންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ މިއަދު ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް

މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މެދުބަނދަރު ސަރަހައްދު : 18-9-2021- ނަލަފެހިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ފޮޓޯ: ނަލަފެހި ވައިބަރ ގްރޫޕް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަޓީން ބުނީ މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށް- ނަޝީދު

މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަން އިންޑަސްޓްރީ (  މަޓީން )  ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ހުޅުދޫ ...

ކޮވިޑް-19 : 112 ދިވެހީންނާއެކު އިއްޔެ ބަލި ޖެހުން މީހުންގެ ޢަދަދަކީ 125

ރާއްޖެއިން އިތުރު 125 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް  ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...