ކޮވިޑް 19 – ހުޅުދޫއާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 27 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލައިފި – އިބްރާހިމް ޒުބައިރު

advertisement

ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 ބަލި ޖެހުނު 74 މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 27 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލްވެ ހުންނެވި އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ވިދާޅުވީ ހުޅުދޫއާއި މީދުން ބަލިޖެހުނު 74 މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިން ރަގަޅުވެގެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ހުޅުދޫ 22 މީހުންނާއި މީދޫގެ 5 މީހުންކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުދޫއާއި މީދުން 74 ގެއެއް ކަރަންޓީން ކުރެވުނުކަމަށާ އެއީ ހުޅުދޫގެ 41 ގެއާއި މީދުން 33 ގޭކަމަށްވެސް އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު  74 ގެއިން  267 މީހަކު ކަރަންޓީނު ކުރެވުނުކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ހަމަވެގެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު މިހާތަނަށް 84 މީހަކު ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަމަށާ މިހާރު ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭނީ 183 މީހުންކަމަށްވެސް އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 74 މީހުންގެ ތެރެއިން ހުޅުދޫން 67 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މީދުން ޕޮޒިޓިވްވީ 7 މީހުން ކަމަށްވެސް އިބްރާހިމް ޒުބައިރު މިއަދު ދެއްވި މައުލޫމާތުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ...

ގާ އަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ލ.އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު  ގާއަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ނިޔާވެއްޖެއެވެ ގާއަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: ޒެފިޔާ ބަލިކޮށް ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ހަބޭސްއިން ހޯދައިފި

“ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ” ގައި މިއަދު ހަވީރު  ކުޅުނު ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗް  ފޭދޫ ހަބޭސް ކާމިޔާބުކޮށް ...