ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން މީދޫ ކަޓުވާލައި ހިތަދޫ ފައިނަލަށް

އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިތަދޫ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ  މިމުބާރާތުގައި ހިތަދޫޓީމާއި މީދޫޓީމް ކުޅެންޖެހޭ މެޗްތައް ކުޅެނިމިފައިވާއިރު  ހިތަދޫއާއި  މީދޫޓީމަށްވެސް  ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. ހިތަދޫޓީމަށް މީދޫޓީމަށްވުރެ ކުރިލިބި ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ހިތަދޫ ޓީމަށް ލިބެނީ ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ.

ހިތަދޫޓީމަށް 10 ޕޮއިންޓް ލިބި ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ އެފްސީ ޖޫނިއާސްއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ހިތަދޫއާއި ވާދަކުރާޓީމެއް އެގޭނީ މިއަދު ހަވީރު ފޭދޫއާއި މަރަދޫޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަ ގޮތަކުންނެވެ. މިމެޗު އެއްވަރުގެން ނިމިއްޖެނަމަ 11 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ މަރަދޫޓީމެވެ. މިމެޗުން ފޭދޫޓީމް މޮޅުވެއްޖެނަމަ ފޭދޫޓީމަށާ މަރަދޫޓީމަށް އަދި މީދޫޓީމަށްވެސް ލިބޭނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ ފޭދޫޓީމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސްޕެއިންގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލްމެޑްރިޑާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުއެންޓާސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކަޓައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ  ގަދަ 16 ގެ ދެވަނަ ލެގްގައި  ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރިއާލް މެޑްރިޑާއި ޔުވެންޓަސް ބަލިވެ ...

ކުޅުދުއްފުށީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ނިމްސްއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (ނިމްސް) އާއި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު ...

ކްރިސްޓިއަން ދީން ޕްރޮމޯޓު ކުރާ ލަވަ ޖެހުނީ އޮޅުމަކުން: ކްލިކް ކޮލެޖް

ހުކުރު ހުޅުމާލޭގައި ކްލިކް ކޮލެޖް އިން ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ލަވަ ޖެހުނީ އޮޅުމަކުން ...