ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ޗެލެންޖާސްއިން ކްލަބް ރިވެރިން ބަލިކޮށްފި

ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މީދޫ ޗެލެންޖާސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ މީދޫފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޗެލެންޖާސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިންއާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

ވާދަވެރިކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގައި ޗެލެންޖާސްއިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގެ 9 ވަނަ މިނިޓްގެތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  އެޓީމުގެ ވިޝޭއެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޗެލެންޖާސްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ވިޝޫއެވެ.

ރޭގެ މެޗްގައި ޗެލެންޖާސްއަތުން ބަލިވި ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިންއަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރމަހުގެ ތެރޭގައި މީދޫގައި ” ސިޔާކަޕް ” ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު މޮޅުކުޅުންތެރީންތަކެއް ހިނޭ ޓީމެކެވެ. އަދި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗްގައިވެސް ރިވެރެިންޓީމުން ސިޔާކަޕްގައި ހިމެނުނު ގިނަ ކުޅުންތެރީން ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް ދިހަހާސްރުފިޔާ ރަނައަޕްޓީމަކަށް ފަސްހާސްރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  4 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

މިމުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން ގައުމު އެފްސީގެ އައްޕޯ ބުނީ މިމުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ ފުޓްބޯޅައަށް އޮންނަ ލޯބި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުކޮށް އެފުރުސަތު ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައަށް ޒުވާނުން އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުންކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

“މިމުބާރާތުގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަކަށް  ކުޅެމުންދާ ކުދިންގެ ފިޓްނަސް ރަގަޅުވެ އިތުރު މުބާރާތެއްގައި  ކުޅުމަށް ފުރުސަތު އެކުދީންނަށް ލިބިގެންދާނެ . އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ މަޤުސަދު ހާސިލުވާނެ.” އައްޕޯ ބުންޏެވެ.

މިޚަބަރާގުޅޭ ފޮޓޯ : ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުންނަށް ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު، ލަފާ ފުރުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ މާލޭގައި ތާށިިވެފައި ތިބި ...

އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ” ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި- ފުރަތަމަ މެޗްގައި ހުޅުދޫ- ހިތަދޫ “

20 އަހަރުން ދަށުގެ  ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ...

ވަންޑޭކަޕް ސްޓްރީޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް

ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްއާއި މީދޫ މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާ ގުޅިގެން  ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ...