ބޭރުގެ ފައިސާ ގެނެވޭގޮތަށް ބީއެމްއެލުން އަލުން އީ-ވޮލެޓުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓު ހިމެނޭހެން އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން މުއާމަލާތުކުރެވޭ ގޮތް އަލުން ބީއެލްއެލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބޭރުގެ ...

އައްޑޫ ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެއަރޕޯޓާއެކު ޓޫރިސްޓް ބެޑް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭ: ޒަމީރު

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫޢާއެކު އެސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު އެނދު ނެރެންޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ...

ހިތަދޫ-ހުޅުމީދޫ ބްރިޖުގެ ސާވޭ ހެދުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 30 މިލިއަން ހިމަނައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، މިހާރުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ހުޅުމީދޫ ...

ބީއެމްއެލްއަށް ދިގު މުއްދަތަށް ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ ...

ވަރޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަރޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފިއެވެ. ވަރޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ...

ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުން 30-50 ޕަސެންޓް ކުޑަވާނެ، އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރު – ޝަރީފް

ކަރަންޓަށް ބިލްކުރާ ބޭންޑް ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ހެދުމުން ގޭބިސީތަކުގެ މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން 30 އާއި 50 އިންސައްތައަށް ...

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިން ފެސިލިޓީ ހަދަން ޤަތަރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެލުގެ ސްޓޯރޭޖެއް ހަދައި ތެޔޮ ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ...

“ފަހެތިން އެކަތި” ފޯރީގައި ކުރިއަށް

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން “ފަހެތިން އެކަތި” ބޮޑު ތަރުހީބަކާ އެކު ކުރިއަށް ...

ސިމް ދޫކުރެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅައި ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

ފަރުދުންނަށް މޯބައިލް ފޯނުގެ ސިމް ދޫކުރެވޭ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ. ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ...