ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފުލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ކައިރީގައި ހުންނަ  ޑރ. އަފީފުގެގެ ” ޖައްވު ” ގައި މިއަދު ހުޅުވި މި ކްލިނިކުން ހިދުމަތްދޭނީ ހެނދުނު 10:00އިން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ.

ހުމާއި އަދި ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން މި ކްލިނިކަށް ދެއްކުމަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ހުޅުވި މިފްލޫ ކްލިނިކްގައި ބަލިމީހުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނީ ޑޮކްޓަރ ޝުވައްޔާ ރަޝީދެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް 19 އަށް 177 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކް

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާފުށީ ޖަލުގައި 25 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސް ...

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ހަދަން ޖޭއެމްސީ އަށް 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ ޕްރޮޖެކްޓްސްއަށް މަޝްރޫއު އެވޯޑުކޮށް   އެ ...

ފީނަން ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރުގައި ފީނަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އުނގޫފާރުގައި ފީނަން ގޮސް ...