ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފުލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ކައިރީގައި ހުންނަ  ޑރ. އަފީފުގެގެ ” ޖައްވު ” ގައި މިއަދު ހުޅުވި މި ކްލިނިކުން ހިދުމަތްދޭނީ ހެނދުނު 10:00އިން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ.

ހުމާއި އަދި ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން މި ކްލިނިކަށް ދެއްކުމަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ހުޅުވި މިފްލޫ ކްލިނިކްގައި ބަލިމީހުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނީ ޑޮކްޓަރ ޝުވައްޔާ ރަޝީދެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް 19 އަށް 177 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކް

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރިސޯޓުން ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިިއުލާނުކޮށް، ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް މީހުން އެރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރިސޯޓަކުން ...

ޕަބްލިކް ވޯކްސް އުވާލައި، މަސައްކަތްތައް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސްއާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮޕް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައި، އެ ދެ އިދާރާއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ...