ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް މިސީޒަން ނިމެންދެން ދިގުދަންމާލަން މަޝަވާތައް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ޖަމްއިއްޔާއިން  މިމައްސަލަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ބާއްވާ ޔޫއޭފާގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ސީޒަން ނުނިމެއްޖެނަމަ ދެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދުވެސް މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. އަދި އެޕްރީލް ފަހުކޮޅު ލީގުތައް ފަށަން ކުރީން މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މިހާރު އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ ޖޫން ކުރީކޮޅު ލީގުތައް ފެށުންކަމަށްވެސް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް ނަވާރައިގެ ސަބަބުން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ލީގުތައް އަލުން ފަށަން ގައުމުތަކުން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ސަބަބަކީ ޓީވީ ރައިޓްސް އިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ މައްސަލައެވެ. އަދި ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ބައެއް ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓައް ހަމަވާއިރު ބައެއް ކުޅުންތެރީން މިހާރުވެސް ތިބީ އެ މުއްދަތުން ފެށިގެން އެހެން ކްލަބްތަކާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަދައިގެންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކުޅުންތެރިއަކީ އަޔެކްސްއަށް ކުޅޭ ހަކިމް ސިޔަޝްއެވެ. ޖޫން 30 އަށްފަހު އޭނާއަކީ އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް އެހާތަނަށް ސީޒަން ނުނިމެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މިލްކުވެރި ކްލަބަކާމެދު ބޮޑު ބަހުސްއަކަށް ދާނެއެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމާހުރެ މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮތެއް ނިންމަން ޔޫއޭފާއާއި ފީފާ އަދި ފިފްބްރޯއިން މަޝްވަރާ ކުރާނެއެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީއަށް

މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ އެންޑްރިއާ މީޒާ  ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އެންޑްރިއާ ...

އަޟްހާއީދުގެ ކުޅިވަރު: އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ގޮމަޓީމް

އަޟްހާ އީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ ...

ލޯކަލް ޑިމޮކްރަސީ އާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫގެ ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިއްޔެ ފެށްޓެވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫސިޓީގެ ތިން ...