މިވަގުތު ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: އައިއެމްއެފް

މިވަގުތަކީ ޖީއެސްޓީއާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑު ކުރުމަށް ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)އިން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފިއެވެ.

އައިއެމްއެފްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ”ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ރިޕޯޓް“ގައި ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި މިވަގުތު ޖީއެސްޓިއާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ.

އައިއެމްއެފްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މިވަގުތު ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްފިނަމަ އިންފްލޭޝަން އިތުރަށް ބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށާއި، މިހާރުގެ އިންފްލޭޝަނާއި ކޮވިޑުގެ ހާލަތަށްބަލާފައި ނޫނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ރަނގަޅީ 2024 ގައި ކަމަށްވެސް ލަފާދީފައެވެ.

އައިއެމްއެފްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޖީއެސްޓީއާއި ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ މިންވަރަކީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ޖީއެސްޓީ ހަ ޕަސެންޓުން އަށް ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވެ، އަދި ޓީޖީއެސްޓީ 12 ޕަސެންޓުން 16 ޕަސެންޓަށް އަންނަ އަހަރު ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19: ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 170 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު 170 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ އިން ...

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް : ބަގްލާދޭޝް ބަލިކޮށް ދިވެހިޓީމް އުއްމީދު އާކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ދިވެހި ޓީމުން އުންމީދު އާކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރޭ ބަންގްލަދޭޝްއާއި ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 18 ޑިސެމަބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...