ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 3 މުވައްޒަފަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ޓީޗާސް އެޕްރިސިއޭޝަން ވީކްގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތައިސީރު ހައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޓްރެވެލްސް އާއި އަސްކޮއި ޙައްޖު އުމްރާ މޯލްޑިވްސް އަދި  ނިމްސާ އަލް ހައްޖު ވަލް ޢުމްރާއިން ދެއްވި 3 އުމުރާ ދަތުރަށް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 3 މުވައްޒަފަކު ގުރުއަތު ލައިގެން ހޮވައިފިއެވެ.

ތައިސީރު ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްސް ގުރޫޕުން ދެއްވި އުމުރާދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ނީރާސް އާދަމް ވަޙީދު

އުމުރާ ދަތުރަށް ހޮވުނު ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 3 މުވައްޒަފުން ހޮވާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޓީޗާސް އެޕްރިސިއޭޝަން ވީކްގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ގާލާ ނައިޓްގެ ނަމުގައި  މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުރޭ ކެނެރީފް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕް އުމްރާއިން ދެއްވި އުމްރާ ދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ބަޝީރާ އަބްދުﷲ

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ގުރުއަތުލުމުން އުމުރާ ދަތުރު ލިބުނު ނަސީބު ވެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ  ހުޅުދޫ ދޫރިޔާގޭ ޙައްވާ ޒާހިރާ އާއި  ހުޅުދޫ ފުނަމާގޭ ބަޝީރާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުރަށް ހުޅުދޫ ފުލިދޫގޭ  ނީރާސް އާދަމް ވަޙީދެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން މިރޭ އޮންނާނެ!

ދިވެހިރާއްޖެ އިން ވާދަކުރާ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓު ނެގުން މިރޭ ...

ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކުރި މައްސަލަ ސީރީއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ފަށައިފި

ވިލާޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު ...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...