ލިވަޕޫލްއާއި ކުޅެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުން ނުވާކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗް ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗް ގާޑިއޯލާ މިހެން ބުނީ އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ އެންމެ ކުރީގައިވާ ލިވަޕޫލްއާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު  ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށެވެ.

މިދެޓީމް ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައިކުޅޭ މެޗާއިބެހޭގޮތުން ގާޑިއޯލާބުނީ މިފަހަރު ލިވަޕޫލް ވަރަށް ވަރުގަދަކަމަށާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލް ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅޭކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރު ލިވަޕޫލްއަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެނަމަ އެމީހުން މޮޅުކަމަށް ގަބޫލް ކުރާނެކަމަށްވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރަށް ގާޑިއޯލާބުނީ ސިޓީ ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި މޮޅުނުވާތާ ވަރަށްގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެކަމަށެވެ.

އޭނާބުނީ އެންމެ ފަހުގެ އިގިރޭސި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި އޭނާގެ ޓީމާމެދު ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރެއް އެބައޮތްކަމަށާ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން އޭނާ އުއްމީދުކުރާ ކަންކަން ގިނަމަށެވެ.

ލީގު ޓޭބަލްގައި މިދެޓީމަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 19 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ގޯލްގެ ތަފާތުން އެއްވަނަލިބެނީ ސިޓީއަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޮރީނިއޯ އާއި ޕޮގްބާއާއި ދެމީހުންކުރެން ޔުނައިޓެޑްގައި ދެމިހުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެކަކަށް ؟

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް މޮރީނިއޯއާއި މިޑްފިލްޑަރ ޕޯގްބާއާއި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން  ޓީމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެކަކަށްކަމުގައި އިގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ...

ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑް މައްޗަށް ހަނި މޮޅެއް ހޯދައި ރެއާލްމެޑްރިޑް އެއްވަނައަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ލިބިއްޖެވެ. ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ރޭ ރެއާލްވަލަޑޮލިޑް ...

ލެވަންޑޮސްކީގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ ޕޮލެންޑާއި މެކްސިކޯ އެއްވަރުވެއްޖެ

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި މެކްސިކޯ އާއި ޕޮލަންޑް ވާދަކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު ޕޮލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ...