ލިވަޕޫލްއާއި ކުޅެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުން ނުވާކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗް ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗް ގާޑިއޯލާ މިހެން ބުނީ އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ އެންމެ ކުރީގައިވާ ލިވަޕޫލްއާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު  ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށެވެ.

މިދެޓީމް ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައިކުޅޭ މެޗާއިބެހޭގޮތުން ގާޑިއޯލާބުނީ މިފަހަރު ލިވަޕޫލް ވަރަށް ވަރުގަދަކަމަށާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލް ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅޭކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރު ލިވަޕޫލްއަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެނަމަ އެމީހުން މޮޅުކަމަށް ގަބޫލް ކުރާނެކަމަށްވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރަށް ގާޑިއޯލާބުނީ ސިޓީ ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި މޮޅުނުވާތާ ވަރަށްގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެކަމަށެވެ.

އޭނާބުނީ އެންމެ ފަހުގެ އިގިރޭސި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި އޭނާގެ ޓީމާމެދު ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރެއް އެބައޮތްކަމަށާ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން އޭނާ އުއްމީދުކުރާ ކަންކަން ގިނަމަށެވެ.

ލީގު ޓޭބަލްގައި މިދެޓީމަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 19 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ގޯލްގެ ތަފާތުން އެއްވަނަލިބެނީ ސިޓީއަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކޮށްފި

އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ދަތުރުކުރީ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު ...

ކޮޕާ އެމެރިކާ : މެސީގެ މޮޅުކުޅުމާއިއެކު އާޖެންޓީނާއަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ބުރެޒިލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މެސީގެ މޮޅުކުޅުމާއިއެކު މިއަދު އުރުގުއޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ...

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްއަތުން މޮޅުވެ 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ބާސެލޯނާ ހޯދައިފި

މެސީގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބުކުރި 600 ވަނަ ލަނޑުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރިމެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެވެ. މިމެޗްގައި ...