ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޢަބުދުލް މަޖީދު ޢަބުދުލް ބާރީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އަބްދުލް މަޖީދު އަވަހާރަވެފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ލަންކާގައި ހުންނަވަނިކޮށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މިމަހުގެ 22 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ގުރުއާން ތަފްސީރުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ޑރ. މަޖީދަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް އިލްމުވެރިޔާއެވެ.

މަރްހޫމް ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީއަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވައި، މަރްހޫމްގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި – އާމީން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ހާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށްވާ ޗެލްސީ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބްގެ ސްޓެމްފޯޑް ބްރިޖް ސްޓޭޑިއަމްގައި އެތައްސަތޭކަ މުސްލިމުންނެއް ...

ފައިނުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތި ހަވާލުކޮށްފި

ފައިނުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ...

ރައީސް ޞާލިޙް، އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒާ ބައްދަލުކުރައްވައި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިއްޔެ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ...