އިތުރުވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހިގޯލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ކުރި ހޯދައިފި

މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލަކުން ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެޓީމް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށްދާ އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ އެންމެ ފަހުމިނިޓްގައި ( 72 ވަނަ މިނިޓްގައި ) ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ހުސެން އަމާން ޒުހައިރެވެ.

މިމުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގައި 5 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިއުމުރު ފުރާގައި މިހާތަނަށް ކުޅެވިފައިވަނީ 3 މެޗެވެ.

މިގޮތުން ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމަށް ދެމެޗު ކުޅެން 4 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު 1 މެޗުން އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލަށް 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެއްމެޗުން އަތޮޅުމަރަދުސާޓީމަށް 1 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމަށާ ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމަށް އަދި މިހާތަނަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޗެލްސީއާއި ރެއާލްގެ މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ...

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްޓީމު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ...

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 8  ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދޫނޑިގަލޯނާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު ...