އިތުރުވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހިގޯލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ކުރި ހޯދައިފި

މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލަކުން ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެޓީމް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށްދާ އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ އެންމެ ފަހުމިނިޓްގައި ( 72 ވަނަ މިނިޓްގައި ) ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ހުސެން އަމާން ޒުހައިރެވެ.

މިމުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގައި 5 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިއުމުރު ފުރާގައި މިހާތަނަށް ކުޅެވިފައިވަނީ 3 މެޗެވެ.

މިގޮތުން ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމަށް ދެމެޗު ކުޅެން 4 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު 1 މެޗުން އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލަށް 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެއްމެޗުން އަތޮޅުމަރަދުސާޓީމަށް 1 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމަށާ ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމަށް އަދި މިހާތަނަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

“ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ”

އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޭޔަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ...

ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018: ޝަންގްރިއްލާއާއި ޑީއެފްސީގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބެސްޓް ފުޓްސެލް މުބާރާތް 2018 ގައި ރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ...

ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު ފޭދޫސްކޫލްއަތުން އަތޮޅުމަދަރުސާއަށް ބޮޑުމޮޅެއް

މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު ތަފާތު ބޮޑުކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުން ފޭދޫސްކޫލްޓީމް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ...