މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 8  ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދޫނޑިގަލޯނާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އައްޑޫސިޓީގެ ޗެމްޕިއަން ހިތަދޫ މޮޅުވެ  ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހިތަދޫޓީމް ތަނަވަސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ‘މައިލޯ’ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗްގައި ހިތަދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި  ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް އޮސާގީއެވެ

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ހިތަދޫ ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ

ހިތަދޫޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހިތަދޫޓީމަށް ކުޅުނު ބޭރުގެ ކުޅުން ތެރިޔާ އަޓަންގާނާ އޮނަންބެލޭ އެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލްގެ 2 ވަނަ ލެގް ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ހިތަދޫގައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ރޭ ކުޅެވުނު ދެމެޗުންވެސް މީދޫ ދެޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތަކުން މީދޫގެ ދެޓީމްވެސް ބަލިވެއްޖެވެ. ރޭ 8:30 ގައި ކުޅެވުނު ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބާރަ އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ...

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް: ޓީމް ލިޓަސް ކުޅުނު ދެވަނަމެޗުންވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ  ފޭދޫ ޒުވާނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޓީމް ...