ޒޯން 8 ގެ ފައިނަނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 8  ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދޫނޑިގަލޯނާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އައްޑޫސިޓީގެ ޗެމްޕިއަން ހިތަދޫ މޮޅުވެ  ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހިތަދޫޓީމް ތަނަވަސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ‘މައިލޯ’ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗްގައި ހިތަދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި  ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް އޮސާގީއެވެ

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ހިތަދޫ ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ

ހިތަދޫޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހިތަދޫޓީމަށް ކުޅުނު ބޭރުގެ ކުޅުން ތެރިޔާ އަޓަންގާނާ އޮނަންބެލޭ އެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލްގެ 2 ވަނަ ލެގް ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ހިތަދޫގައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިނިވަން ކަޕް ފުޓްސަލް 2018 މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި- ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ތައްލިހި އެފްސީ

މިނިވަން ކަޕް ފުޓްސަލް 2018 މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބާސާ، ބަޔާން އަދި އިންޓަ މިލާންވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތުގައި ޖަރުމަނުގެ ގަދަ ބާރު ބަޔާން މިއުނިކާއި ސްޕެއިންގެ ވަރުގަދަ ބާސެލޯނާ އަދި އިޓަލީގެ ...

މާސޭ އަތުން ބަލިވެ ފްރެންޗް ކަޕުން ޕީއެސްޖީ ކަޓައިފި

ފްރެންޗް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރޭ މާސޭ އަތުން ބަލިވެ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ. ...