ޒޯން 8 ގެ ފައިނަނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 8  ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދޫނޑިގަލޯނާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އައްޑޫސިޓީގެ ޗެމްޕިއަން ހިތަދޫ މޮޅުވެ  ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހިތަދޫޓީމް ތަނަވަސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ‘މައިލޯ’ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗްގައި ހިތަދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި  ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް އޮސާގީއެވެ

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ހިތަދޫ ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ

ހިތަދޫޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހިތަދޫޓީމަށް ކުޅުނު ބޭރުގެ ކުޅުން ތެރިޔާ އަޓަންގާނާ އޮނަންބެލޭ އެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލްގެ 2 ވަނަ ލެގް ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ހިތަދޫގައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވޯލްޑްކަޕް ނުފެންނާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ނުކުރުމަށް ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ވޯލްޑްކަޕް ނުފެންނާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ނުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކޭބަލް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް، ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑްކަޕް ...

އެސްކޭޕީ ޔުނެއިޓެޑްއާއި ގައުމިއަންސްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ހުވަގު ޖަމްއިއްޔާއިން ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ” ހުޅުދޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖެ ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައ ގައުމިއަންސްއާއި ...

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގު: ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށް، ޓޮޓެމްހަމްއިން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 3 ވަނައަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށް، ޓޮޓެމްހަމްއިން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 3 ވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ޕްރިމިއާ ...