މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 8  ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދޫނޑިގަލޯނާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އައްޑޫސިޓީގެ ޗެމްޕިއަން ހިތަދޫ މޮޅުވެ  ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހިތަދޫޓީމް ތަނަވަސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ‘މައިލޯ’ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗްގައި ހިތަދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި  ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް އޮސާގީއެވެ

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ހިތަދޫ ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ

ހިތަދޫޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހިތަދޫޓީމަށް ކުޅުނު ބޭރުގެ ކުޅުން ތެރިޔާ އަޓަންގާނާ އޮނަންބެލޭ އެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލްގެ 2 ވަނަ ލެގް ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ހިތަދޫގައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖަޕާނުން ޖަރުމަނު ބަލިކޮށް ހައިރާންކަން ގެނުވައިފި، ވޯލްޑްކަޕުގައި ގަދަބާރުތަކަށް ދަށް ފެށުމެއް!

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގައި މިއަދު އޭޝިއާގެ ގަދަބާރު ޖަޕާނުން ފަހަތުން އަރާ 4 ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ...

ވިލުފުށީ ޔޫތު ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވައިފި

ކުޅިވަރު ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެއްވުމަށް ކުރިއަށްގެންދަވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ތ. ވިލުފުށީ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ...

ފަހަތުން އަރާ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސައުތުހެމްޓަންއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ ސައުތުހެމްޓަނުން ފަހަތުން އަރައި 2 – 1 ން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި މުހިންމު ...