ޒޯން 8 ގެ ފައިނަނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 8  ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދޫނޑިގަލޯނާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އައްޑޫސިޓީގެ ޗެމްޕިއަން ހިތަދޫ މޮޅުވެ  ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހިތަދޫޓީމް ތަނަވަސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ‘މައިލޯ’ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗްގައި ހިތަދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި  ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް އޮސާގީއެވެ

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ހިތަދޫ ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ

ހިތަދޫޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހިތަދޫޓީމަށް ކުޅުނު ބޭރުގެ ކުޅުން ތެރިޔާ އަޓަންގާނާ އޮނަންބެލޭ އެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލްގެ 2 ވަނަ ލެގް ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ހިތަދޫގައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް

ކުރިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅުނު ކުރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި އެޓީމަށް އައިސްފި އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރިކަން މަޝްހޫރު ...

މަންތަރަ ޖޫނިއާސް ބަލިކޮށް ސީ ގްރޫޕް އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސަންއޮފްލޮންސް ކްއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

މަންތަރަ ޖޫނިއާސް ބަލިކޮޑް ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސަން އޮފް ލޮންސް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ...

ވެމްކޯ ބަލިކޮށް  ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ސިޓީން ހޯދައިފި

ކްލަބް ވެމްކޯ ބަލިކޮށް  ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ސިޓީން ހޯދައިފިއެެވެ. ޒުވާނުންގެ ...