މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަ ޖޫންމަހު ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ވޯލްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ބްރެޒިލްއާއި ރަޝިޔާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗްގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް

ރަޝީޔާގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗް 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ބްރެޒިލް .

މިމެޗްގައި ބްރެޒިލް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ ފަހުހާފުގައި . މިގޮތުން އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 53 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިރަންޑާ. ބްރެޒިލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު 61 ވަނަ މިނިޓްގައި ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކޫޓީނިއޯ . ބްރެޒިލްގެ 3 ވަނަ ލަނޑު 66 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕައުލީނިއޯ

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރޮޒެއިނާގެ ކެމްޕެއިންޓީމުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހިގާލުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ރޮޒެއިނާ ކެމްޕެއިންޓީމުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ( 29 ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫގައި ބޭއްވުނު ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ މިނިސްޓްރީއޮފް  އެންވަޔަރމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ރަށްފެހި ” ޕްރޮގްރާމާއި އައްޑޫސިޓީ ...

މީދޫ އިކޯގާޑަން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކަކީ މީދޫ ކުޅީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ  “މަތިކިޅި އިކޯގާޑަން” ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއް ...