މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަ ޖޫންމަހު ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ވޯލްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ބްރެޒިލްއާއި ރަޝިޔާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗްގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް

ރަޝީޔާގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗް 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ބްރެޒިލް .

މިމެޗްގައި ބްރެޒިލް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ ފަހުހާފުގައި . މިގޮތުން އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 53 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިރަންޑާ. ބްރެޒިލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު 61 ވަނަ މިނިޓްގައި ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކޫޓީނިއޯ . ބްރެޒިލްގެ 3 ވަނަ ލަނޑު 66 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕައުލީނިއޯ

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ތަފާތު ގިނަބާވަތްތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސްއާއި ހެދުން ލިބޭ ” ޒެއިސް އެވެނިއު” ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުދޫގައި ހުޅުވައިފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ޒެއިސް އެވެނިއު”  ގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫގައި ދާދިފަހުން ހުޅުވި ފިހާރަ ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. މީދޫ ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ކަޅިބިތްފަރާތު ގިރާ ސަރަހައްދު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ  ކަޅިބިތްފަރާތުގެ ގޮޑު ދޮށުން އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުން ...