މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަ ޖޫންމަހު ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ވޯލްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ބްރެޒިލްއާއި ރަޝިޔާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗްގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް

ރަޝީޔާގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗް 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ބްރެޒިލް .

މިމެޗްގައި ބްރެޒިލް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ ފަހުހާފުގައި . މިގޮތުން އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 53 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިރަންޑާ. ބްރެޒިލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު 61 ވަނަ މިނިޓްގައި ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކޫޓީނިއޯ . ބްރެޒިލްގެ 3 ވަނަ ލަނޑު 66 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕައުލީނިއޯ

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫ ކަޅިބިތްފަރާތު ގޮޑުދޮށުން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި ޖިއޯ ބޭގް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ކަޅިބިތްފަރާތު ގޮޑުދޮށުން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި އެމްޓީސީސީން ޖިއޯ ބޭގް ރިވެޓްމަންޓް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ނައިބު ރައީސް ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައި ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު 2021/10/28 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ...

މީލާދީ އާއަހަރު ފާހަގަކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީލާދީ އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ...