ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ބަހުސް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އިން މިރޭ ދައްކާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި ބަހުސް ޕީއެސްއެމްއިން ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މިރޭ 8:30 ގައެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ޕީއެސްއެމްއިން ގެނެސްދޭ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ މިބަހުސްގައި  ރައްޔިތުންނަށް ކެންޑިޑޭޓުން ތައާރަފް ވުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭއިރު ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަމުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވިސްނުމާއި ތަސައްވަރު ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް 5 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ.  އެކަމަކު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ   އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް ސަބްރީއާއި  ޕީޕީއެމްގެ/ ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިޔާޒު ނަސީމުގެ އިތުރުން އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އަބްދުއްރަހުމާނެވެ. ހިޝާމާއި  އިބްރާހިމް ޝަފީއު މިބަހުސްގައި ބައިވެރިވެފައެއްނުވެއެވެ.

މިރޭ 8:30 ގައި ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިހުސް އަބްދުއްރަހުމާނުގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހާއި އިޔާޒުގެ ކެމްޕެއިންޓީމުން އަދި ސަބްރީގެ ކެމްޕެއިންޓީމުން ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެން ދެއްކުމަށްދަނީ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.

އަންނަ މަހުގެ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިން މީދުގައި ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ފޯރި ގަދަކޮންނެވެ

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުން މިއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި، އައްޑޫގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޓްރަސްޓް ...

ކޯވިޑް-19: ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އެފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކޮށް ދިނުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ...

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ވަގުތުތައް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ފިހާރަތައް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މީގެ ކުރީން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ...