އާބަންކޯގެ ސީއޯއޯއަކަށް އަހުމަދު އިބްރާހިމް

އާބަންކޯގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ)ގެ މަގާމަށް އަހުމަދު އިބްރާހިމް (ޕޮކްމަން) އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

އާބަންކޯގެ ސީއޯއޯ އަކަށް އަހުމަދު ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމީ އިއްޔެ އެވެ.

އަހުމަދު އިބްރާހީމަކީ ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ކޯ ފައުންޑަރެއްގެ އިތުރުން އެ ނޫހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެވެ.

އޭނާ މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި ކޯޓު އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުއްޓައި 2021 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން ހަމަޖައްސަވަމުން ދާ އިރު، އާބަންކޯގެ އެމްޑީއަކަށް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 27 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

ޕްރެސް ކަޓުވާލުމުން ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ދިވެހި ރާއްޖެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޫޓާނާ ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސްއަށް ...

މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ހެއްކާބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާއި ބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ...