ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ފުލުހެއް މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އައްޑޫ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގް އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު މަރުވެފައިވާ އޮތްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 22، އަހަރުގެ ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނުނީ ހިތަދޫ ޓްރެކް ސަރަހައްދު މޫދުންނެވެ. އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށާފައިވަނީ ރޭގެ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު ގެއަށް ނައިސް ހަބަރެއް ނުވުމުންނެވެ. މިކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްގެން އޭނާ ހޯދަން ފަށާފައިވަނީ ރޭ 12:40 އެހައިކަށް ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް އޭނާގެ ސައިކަލް އަދި ހެދުމާއި ފައިވާނާ އެކު ހިތަދޫ ޓްރެކް ސަރަހައްދުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. ފުލުހުން ބުނެފއިވަނީ، އޭނާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ހިތަދޫ ސްވިމިން ޓްރެކްސް ސަރަހައްދު މޫދުން ރޭ 1:40 އެހައިކަށްހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަގުތުން އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ގެންދިޔަ އިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މިމައްސަލަ މިހާރު އިތުރަށް ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

މަސްދަރު: އައްޑޫލައިވް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް

ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ...

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ކުޅުންވެސް އަންނަމަހު ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ލަލީގާގެ ކުޅުން އަންނަ ޖޫންމަހު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ...

އައްޑޫސިޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ވަސީމު ވާދަކުރައްވަނީ

ޕާޓީގެ އެތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ހޯދައި ދިނުމަށް   މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށްބުނެ  ފެށޭ މަހު 29 ...