ފަލަސްތީނު ރަށްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ އިވެންޓެއް މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުކައިރީގައި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކީ ތިބިކަން ހާމަކޮށް ދިނުމަށާ ފަލަސްތީނުގެ ރަށްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ގޮތުން ބާއްވާ އިވެންޓެއް  މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ކައިރީގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މިއިންވެންޓަކީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަންގަވައިގެން، އައި.އޭ.ސީ މޯލްޑިވްސް އަދި މުލިމަތި ޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޙުންނާއި އުހުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އިވެންޓެކެވެ.

ވީމާ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން މިއަދު ހަވީރު މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިތަނުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޯލުތަކުން ކޮންމެވެސް އައިޓަމެއް ބައްލަވައިގަނެގެން ފަލަސްތީނުގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެދެއްވުމަކީ މއިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

މިއިވެންޓް ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އިރު، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވާން ބަހައްޓާފައިވާފަންޑް ފޮށި ވެސް  މިއިވެންޓް އޮންނަ ތަނުގައި   ބަހައްޓާފައި ހުންނާނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ބިލުތައް ފާސްކޮށް މިއަހަރު އަމަލު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިދޭނަން

މި އިންތިހާބު ނިމުމާއެކު މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ފާސްކުރަން ޖެހޭ ބިލުތައް ފާސްކޮށް މި އަހަރު ތެރޭގައި އެއަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ...

އައްޑޫ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ސިއްހީމަރުކަޒު ބަލިވުމުން ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިފްކޯ ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިއްޖެ

އައްޑޫ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ  މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ މެޗްގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ސިއްހީމަރުކަޒު ޓީމް ހުޅުދޫ ޔޫތު ...

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ...