ފަލަސްތީނު ރަށްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ އިވެންޓެއް މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުކައިރީގައި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކީ ތިބިކަން ހާމަކޮށް ދިނުމަށާ ފަލަސްތީނުގެ ރަށްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ގޮތުން ބާއްވާ އިވެންޓެއް  މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ކައިރީގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މިއިންވެންޓަކީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަންގަވައިގެން، އައި.އޭ.ސީ މޯލްޑިވްސް އަދި މުލިމަތި ޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޙުންނާއި އުހުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އިވެންޓެކެވެ.

ވީމާ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން މިއަދު ހަވީރު މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިތަނުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޯލުތަކުން ކޮންމެވެސް އައިޓަމެއް ބައްލަވައިގަނެގެން ފަލަސްތީނުގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެދެއްވުމަކީ މއިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

މިއިވެންޓް ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އިރު، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވާން ބަހައްޓާފައިވާފަންޑް ފޮށި ވެސް  މިއިވެންޓް އޮންނަ ތަނުގައި   ބަހައްޓާފައި ހުންނާނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިގުރާރުތަކާއި ހިލާފު ނުވުމަށް ކަރެކްޝަނުން ރައީސް ޔާމިނަށް އިންޒާރުދީފި

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީއެއްކަން ދަނެ، އިގުރާރުތަކާއި ހިލާފު ނުވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ފައިނަލަށް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  – ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީއާއި ބައްދަލުކޮށް މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރިޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ...

އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން މެކުނުގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ

އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން މެކުނުގެ ބާރުގަދަވެ، ކެޓަގަރީ 2ގެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މި ތޫފާން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ...