އިމާރާތެއްގެ 14 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާ އިމާރާތެއްގެ 14 ވަނަ ފްލޯ އިން ވެއްޓި އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަލަމްޕޫރްގައި ރާއްޖޭގެ ގަޑިން ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާކަންހާއިރެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މެލޭޝިއާ އިމާރާތެއްގެ 14 ވަނަ ފްލޯ އިން ވެއްޓި މަރުވީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ، ސ. ހިތަދު އަށް އުފަން އުމަރު އަހުމަދު ނައީމެވެ. އޭނާއަކީ މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެކެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫޓީމަކާއި ފޭދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

މީދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ފޭދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ހޮނިހިރު ...

މަރަދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން ބީލަމަށް

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަވަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަވަށުގައި ...

ބީއެމްއެލް އިން ހަ ރަށެއްގައި ޢީދު ސައި ބާއްވައިފި

ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމާއި މުޖުތަމައުގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 6 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ...