އައްޑޫ  ސިޓީ ފޭދޫގައި  އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް  އެޅުމަށް  ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ފޭދޫ އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ  މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކޯލްޑް ރީފް އާއި ކަމަށެވެ.

ފޭދޫގައި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް ހަދަން ނިންމައި އެ މަޝްރޫއު ބީލަމަށްލީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަކީ މިހާރު ބެޑްމިންޓަންގެ ފޯރި ގަދަ ތަނެކެވެ. ފޭދޫގައި ވެސް ބެޑްމިންޓަން ކުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ތިބި އިރު، މިހާރު އެ އަވަށުގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅޭ މީހުން އެ ކުޅިވަރު ކުޅެން ދަނީ ސ. ގަމަށާއި މަރަދޫފޭދޫގައި ހުންނަ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށެވެ.

ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައެވެ.


advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ރިޒުވާން

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އިބްރާހިމް ރިޒުވާން (ބަގޭ) ކަން ...

ރައީސް ނަޝީދަަށް ހަމަލާދިން ހަތަރު މީހަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ: ސީޕީ ހަމީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ރޭ ދިން ހަމަލާއާގުޅޭ ހަތަރު މީހަކު ...

ރިސޯޓުން ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިިއުލާނުކޮށް، ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް މީހުން އެރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރިސޯޓަކުން ...