ފޭދޫގައި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް އަޅަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ  ސިޓީ ފޭދޫގައި  އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް  އެޅުމަށް  ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ފޭދޫ އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ  މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކޯލްޑް ރީފް އާއި ކަމަށެވެ.

ފޭދޫގައި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް ހަދަން ނިންމައި އެ މަޝްރޫއު ބީލަމަށްލީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަކީ މިހާރު ބެޑްމިންޓަންގެ ފޯރި ގަދަ ތަނެކެވެ. ފޭދޫގައި ވެސް ބެޑްމިންޓަން ކުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ތިބި އިރު، މިހާރު އެ އަވަށުގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅޭ މީހުން އެ ކުޅިވަރު ކުޅެން ދަނީ ސ. ގަމަށާއި މަރަދޫފޭދޫގައި ހުންނަ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށެވެ.

ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައެވެ.


advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން ނަމާދު ކުރެވޭގޮތައް ހަމަޖައްސަވައިފި

މާދަމާގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ...

ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަކީ ވަކި މެންބަރެއްގެ ސިޔާސީ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށް އޮތް ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެ: މުހުތާޒް

ގއ.ކޫއްޑޫ މަސްކާރުޚާނާއާއި ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަކީ ވަކި މެންބަރެއްގެ ސިޔާސީ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށް އޮތް ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ...

ބަލި ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ރަށްތައް ބަންދުގައި ނުބޭއްވޭނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19 އަކީ ސީދާ އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިވާ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބަލި ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ރާއްޖޭގެ ...