ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފޭދޫ ސްކޫލް ބަލިކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާ ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފޭދޫ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ހިތަދޫގައި ކުޅެވެމުންދާ ވޭންއޫދު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އެފްއޭއެމް އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އަތޮޅުމަދަރުސާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ފޭދޫ ސްކޫލާއި އަތޮޅުމަދަރުސާ ބައްދަލުކުރި ސެމީފައިނަލްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެޓީމް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އަތޮޅުމަދުސާ  މޮޅުވެފައިވަނީ 7 ލަނޑު 6 ލަނޑުންނެވެ.

ދެޓީމްގެ ފަރާތުން ދާދި ހަމަހަމަ ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާކުރިހޯދީ އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުންނެވެ.

އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުން   ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު  ދެވަނަ ހާފްގައި އެޓީމަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހުމަދު އަޒާން ޝަމްވީލެވެ.

މިމެޗްގައި ފޭދޫ ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދީ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ މުޙައްމަދު ސާއިމް ފާއިޒް އެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަތޮޅުމަދަރުސާ ޓީމްގެ ކީޕަރު ކިނާންއެވެ. ކިނާން ވަނީ މިމެޗްގައި ފޭދޫ ސްކޫލުން ޖެހިޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން 1 ޕެނަލްޓީ ދިފާއުކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާގެ  ފަހު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް  އެޓީމް ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުންއޮންނާނީ މިމެޗު އޮންނާނީ، ހޯމަދުވަހުގެ ހަވީރު 4.00 ގައެވެ. ބައްދަލުކުރާނީ ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާއާއި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބޭރުގައި ފިލާ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ރާއްޖެއަކަށް ގުޑުމެއް ނާރާނެ – ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ބޭރުގައި ފިލާ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ރާއްޖެއަކަށް ގުޑުމެއް ނާރާނެކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ...

މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ...

މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ހުޅުދޫ ގޭގެއަށް ބެހުމަށް 350 މުޑުވަށްކާށި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ހަވާލްކޮށްފި

ޔޫއެންޑީޕީ ގްލޯބަލް އެންވައިރުމެންޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ހިންގޭ ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީ ލިބިގެން ނަލަފެހި މީދޫއިން ހިންގާ ...