އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 3 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 އާއި ހަމައަށް އެ ސިޓީން 3 މީހަކު އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިންމީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހުންނަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުން ވަކި ތަރުތީބެއްނެތި ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިންޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ދެމީހުންނެވެ .ދެން ޕޮޒިޓިވްވިމީހާ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ކުރީން ޕޮޒިވްވެފައިވާ މީހަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކް ވެގެންނެވެ. އަދި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންގެތެރއިން ދެމީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މަރަދުންނެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި އަނެއްމީހާ އަކީ ފޭދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހެކެވެ.

މިހާރު އައްޑޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 145 އަށް އަރާފައިވާއިރު މަރަދޫ އިން ކޮވިޑަށް 85 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި ފޭދޫގައި އެކްޓިވް 11 ކޭސް، މަރަދޫފޭދޫގައި 38 ކޭސް އުޅޭއިރި ހިތަދޫގައި 11 ކޭސް އުޅޭ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިހާތަނަސް އައްޑޫ ސިޓީން 733 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 586 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށްގެން ދެމީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު އައްޑޫއިން މިބަލީގައި ދެމީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް 19 – ހުޅުދޫން އަލަށް 5 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހުޅުދޫން އަލަށް 3 މީހުންނާއި ދެކުޑަކުދީން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ހުޅުދޫން ...

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު އިންޑިޔާއިން ތިން ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އިންޑިޔާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުން ތިން ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 17 ...

މީދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޝޫޒާ

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީ މީދޫދާއިރާއިން ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  އާއިޝަތު ޝޫޖާ ހޮވިއްޖެވެ ޝޫޒާ މީދޫދާއިރާގެ ...