ހުޅުދޫ ހިމެނޭހެން 16 ރަށެއްގައި ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމަށްކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުދޫ ހިމެނޭހެން 16 ރަށެއްގައި ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމަށް ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހއ. ބާރަށް ރާ މަޑުއްވަރީ، ރ. އަނގޮޅިތީމު، ފ. މަގޫދޫ، ދ. މީދޫ، ދ. މާއެނބޫދޫ، ދ. ބަނޑިދޫ، ތ. ވޭމަންޑޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ގަ. މާމެންދޫ،، ސ. މަރަދޫ، ސ. ހުޅުދޫ ، ށ. ބިލެއްފި، ރ، ފައިނު އަދި ގއ. ކޮލަމާފުށީގައެވެ.

މި ޔޫތް ސެންޓަރުތަކަކީ ޒުވާނުންނަސް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭ ގޮތަށް ރަށްރަށުގައި ގާއިމު ކުރާ ޔޫތް ސެންޓަރުތަކެކެވެ.

ރަށްރަށުގައި ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރަން ޖެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނޭމާ 7 މެޗަށް އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް 10 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ

ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާއި ...

އާބާދީގެ 90 އިންސައްތަ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ރަށްރަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ލުއިތަކެއް

ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ އާބާދީގެ ތެރެއިން 90 ޕަސެންޓް މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާ ނަމަ އެ ...

ކޮވިޑް19: ތިނަދޫގެ މިސްކިތެއްގައި މިއަދު ހުކުރު ނުކުރާނެ- ތިނަދޫ ކައުންސިލް

ގދ.ތިނަދޫގެ މުދިމުންތަކެއް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކަހެރި ކުރަން ޖެހުމުން އެރަށުގެ މިސްކިތެއްގައި މިއަދު  ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން ...