ހުޅުދޫ ހިމެނޭހެން 16 ރަށެއްގައި ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމަށްކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުދޫ ހިމެނޭހެން 16 ރަށެއްގައި ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމަށް ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހއ. ބާރަށް ރާ މަޑުއްވަރީ، ރ. އަނގޮޅިތީމު، ފ. މަގޫދޫ، ދ. މީދޫ، ދ. މާއެނބޫދޫ، ދ. ބަނޑިދޫ، ތ. ވޭމަންޑޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ގަ. މާމެންދޫ،، ސ. މަރަދޫ، ސ. ހުޅުދޫ ، ށ. ބިލެއްފި، ރ، ފައިނު އަދި ގއ. ކޮލަމާފުށީގައެވެ.

މި ޔޫތް ސެންޓަރުތަކަކީ ޒުވާނުންނަސް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭ ގޮތަށް ރަށްރަށުގައި ގާއިމު ކުރާ ޔޫތް ސެންޓަރުތަކެކެވެ.

ރަށްރަށުގައި ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރަން ޖެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް – ހުޅުދޫ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އައްޑޫ ރަސްރަނި  ނެޓްބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހުޅުދޫ ޔޫތު ހޯދައިފިއެވެ. ހުޅުދޫ ޔޫތު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ...

މީދޫ ދާއިރާގެ ބަހުސް މިރޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ބަހުސް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އިން ...

“ކޮބާހޭ ފަންޑު ކުރި މީހާ”

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އަށް ފަންޑު ކުރި މީހުން ...