ފުރަތަމަ 2 މެޗުންވެސް ކުޑަކާއްޓެއާއި އެޑަމްގެ ޕެއާ މޮޅުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކޮކްސް ބާޒާރުގައި އިއްޔެ ފެށި ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ބީޗްވޮލީބޯލް ޓުއާގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީ ބޯޅަ ޓީމުގެ، އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓެ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)ގެ ޕެއާއިން މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ކާއްޓެއާއި އެޑަމް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނުކުތީ ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗުން އެޑަމް އާއި ކުޑަކާއްޓެގެ ޕެއާ މޮޅުވީ 21-05، 21-08 އިންނެވެ.

އެޑަމް އާއި ކުޑަކާއްޓެގެ ޕެއާ މިއަދު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ނުކުތީ ބަންގުލަދޭޝްގެ މަންސޫރާއި ޝާޖަހާންގެ ޕެއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެ މެޗު ރާއްޖޭގެ ޕެއާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 21-13 އަދި 21-19 އިން ސެޓުތައް ގެންގޮސްގެންނެވެ.

ކުޑަކާއްޓެއާއި އެޑަމްގެ ޕެއާއަށް ދެން އޮންނާނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އިންޑިޔާގެ ނިތިން އާއި ރާމާގެ ޕެއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

މިފަހަރު ގައުމީ ބީޗްވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކީ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޝިއުނާޒް އަބްދުލް ވާހިދު (މަންކޭ) އެވެ. އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހުރީ މުހައްމަދު ރިޝްވާންއެވެ.

މަންކޭ އާއި ރިޝްވާން ވަނީ ކުރިން ބީޗްވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ބްރެޒިލްގެ ވިނީޝިއުސް މާޓިންއާއެކު ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ކުޑަކާއްޓެއާއި އެޑަމްއަކީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޕެއާއެވެ.


advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮޕާޑެލްރޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން 20 ވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހޯދައިފި

އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް ކޮޕާޑެލްރޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން 20 ވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހޯދައިފި އެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް ...

މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅިފަރާތަކާ- ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

މީދޫ ޓާފް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޔޫތު ...

ލީގު ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީއާއި ސިޓީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އިނގިރޭސި އެންމެ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުމުގައި  ޗެލްސީއާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވާދަކުރަން ...