ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައި  ފެންބޮޑުވެއްޖެ

   ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައި  ފެންބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ އިން ފެށިގެން މިއަދު ހެނދުނާއި ހަމައަށް  މެދު ނުކެޑި މީދޫއާއި ހުޅުދުއަށް  ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ހެދުން ފެށިގެން މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ކްލާސްރޫމްތަކަށް ފެންވަދެ ބައެއް ޓީޗަރުންގެ ކަބަޑުތަކަށާއި ދަރިވަރުންގެ ކަބަޑުތަކަށް  ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މީދޫއާއި ހުޅުދުއަށް  ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ހެނދުނު ފެށިގެން ކުރަމުންދާއިރު ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހުޅުމީދޫ ފަޔަރސްޓޭޝަނާއި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނުކަމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި  އެސްކޫލްގެ ކެޑޭޓް ކުދިން ހަރަކާތްތެރިވިކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.  

މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ފެން ބޮޑުވި އިރު، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭހެން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީދޫ ސަމާލުކަމާ ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ.

 ރީދޫ ސަމާލު ނެރެފައި ވަނީ  ރޭ 3:15 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 7:00 އާ ހަމައަށެވެ. އަދި ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ 7:00 އިން 13:00 އަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގައުމަށް ދާން ބޭނުންނަމަ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަންގައިފި

އައްޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ...

ކޮވިޑް 19 ގެ އެންމެ ގިނަ ބަލިމީހުން ފެންނާނީ މެއި 31 ގައި – އެދުވަހު އެކަނިވެސް 1600 ބަލި މީހުން ފެނިދާނެ_- ޑރ . ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ގޮތައް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހޭނީ މެއި މަހުގެ 31 ...

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 10:00 ން ފަތިހު 5:00 އަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފަތިހު 5:00 އަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ތަފްސީލް ...