މީދޫ ސޯސަންގޭ ކައިރިން މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށް ސޯސަންގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފާރު އެއްކޮށް ވެއްޓިއްޖެ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެފްކޮންސް އިން ކުރިއައް ގެންދާ މީދޫ  މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މީދޫ ޒަމާނީހިގުމުން ސޯސަންގޭ ކާރިން އެމަގު  ކާނު ހެދުމަށް ކޮނެފައިވަނިކޮށް ސޯސަންގޭ ފާރު އެއްކޮށް ވެއްޓިފައިވާ މަންޒަރެވެ.  

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ސޯސަންގޭ ފާރު ވެއްޓިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5 ޖަހާކަން ހާއިރެވެ. ސޯސަންގޭ ފާރުވެއްޓުމުން އެގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ސޯސަންގޭ ފާރު ވެއްޓިފައިވަނީ ޒަމާނީހިގުމުން ނަސީމީވާދީ ކުރިމަތިންނެވެ. ފާރުވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް ވެއްޓުނު ފާރުންޖެހިފައި ނަސީމީވާދީގެ މަގުފާރުން ބައެއް ވެއްޓިފައިވެއެވެ.

ސޯސަންގެ ބައެއް ވެއްޓި މިލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން މީދޫ ކައުންސިލަރު ސޯލިހާއާއި ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ސޯލިހާ ވިދާޅުވީ އެގެން ބައެއް ވެއްޓި މިލިބުނު ގެއްލުމަކީ އެގޭގެ ކައިރިން މަގު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަކަށްވާތީ މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މަގު ކޮނުނު ފަރާތުން އުފުލާ އެގެއަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން އެއްބަސް ވެފައިވާކަމަށެވެ.

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކޮށްފި

މީދޫގައި އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކޮށްފިއެވެ. މީދޫގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކޮށްފައިވަނީ  ޝަމްސުއްދީން ...

ފްލައިން ސްކޫލްގެ ހެޑް އޮފް ޓްރެއިނިން ސުރަންޖަން އަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް އިން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގެ އިސް ވެރިއަކަށް ހުންނެވި ...

“ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް އިއްޔެ މީދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ...