މީދޫގެ  6 މިސްކިތެއްގައި މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހު ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫސިޓީ މީދޫގެ  6 މިސްކިތެއްގައި މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހު ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރަމަޝާންމަހު ތަރާވީހު ނަމާދުކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުން

  • ޒައިނުލް އާބިދީން  – މައުސޫމް/ ޒައިނުލް އާބިދީންގެ އިމާމު
  • ފަގީހުމޫސާ  – ނާސިރު-މާދަރިގެ / މުހައްމަދުދީދީ -އޮއިވަރު
  • ތަޒުކިރާ – ފަރީދު- ތަޒުކިރާގެ އިމާމު
  • މަސްޖިދުލް ޒިކުރާ  – އަބްދުﷲ ރަޝީދު- ޑޭޒީފެހި – މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
  • މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން – އަލްހާފިޒު އުމަރު ފާރޫގު/ ބަގްލާދޭޝް
  • އަލްހާފިޒު އަލްހާފިޒު ނޫރުލް އިސްލާމް/ ޕާކިސްތާން

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދޫއަށް  ގެނެސްފައިވާ  ދެ ހާފިޒުންވެސް ގެނެސްފައިވަނީ އަމިއްލަ ބައެއްގެ ހަރަދުގައެވެ . މިދެހާފިޒުން ތަރާވީސް ނަމާދުގެ އިތުރަށް ދަމު ނަމާދުކުރުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.


  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން – ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގެޅޭމަކަށް ފިޝަރިޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޒަހާ ވަހީދު ...

އާ ސަރުކާރުގައި ފެނަކައިިގެ އެމްޑީއަކަށް މުއާޒު

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އުފެދޭ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ސަރުކާރުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ...

ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑި: ރައީސް

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމާއެކު ލިބޭ ކުރިއެރުމުގައި، އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ ...