މީހުން ދިރުއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިން ތިބޭ ތަންތަން ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ގިނަ އިދާރާތަކެއް ގުޅިގެން ފަށާ އިންސްޕެކްޝަން މިއަދު ފެށުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެއާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެން ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޗުއްޓީހޭދަކުރަން ތިބެވޭނީ ކޯވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާ މީހުނަސް އެކަނި ކަމަށާއި، ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ތިބެވޭނީ ގެސްޓްހައުސް ހުރި ރަށުގެ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތަ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވާނަމަ ކަމަށް އެ އެޖެންސީން އިއުލާން ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީދޫ- 17-8-2021- އިންޑިޔާގެ ފަތުރުވެރީން މީދޫގައި

އެހެންނަމަވެސް އެ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ގިނައަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެޗްޕީއޭއަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށްވެސް އެ އެޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެއީ އެ އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަގުސަދު ހާސިލުނުކުރެވޭނެ ފަދަ އަމަލުތަކަށް ވުމުން އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިއަދު އިންސްޕެކްޝަންތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަސް އެޗްޕީއޭއީން ބުނެއެވެ.

މި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށްގެންދާނީ އިމިގްރޭޝަނާއި، ފުލުހުންނާއި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އެލްޖީއޭއާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބާ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައި ވާއިރު ފަތުރުވެރިންނަސް އޮޅުވާލައިގެން ފޭކް ބުކިން ހައްދައިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މައްސަލަތައްވެސް ފަހަކަށް އައިސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެނަކައިގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާރަށު ބްރާންޗުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ.ބާރަށު ފެނަކަ ބްރާންޗުން އިސްނަގައިގެން ...

ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން މީދޫ ކަޓުވާލައި ހިތަދޫ ފައިނަލަށް

އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިތަދޫ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ  މިމުބާރާތުގައި ހިތަދޫޓީމާއި ...

ދޮށީ އުމުރުގެ 105 މީހެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި، 99 މީހުން ނެގެޓިވް

އުމުރުން ދުވަސްވީ 105 މީހެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 99 މީހެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ...