ދަރަވަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރި!

advertisement

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ބ. ދަރަވަންދޫއިން ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން ތުނޑި، ދުންފިނި ،އުފާ، އަހްމަދު ފާތިހް ކުރިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އޮންލައިން ޖަރީރާ ނޫހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމަށްވެސް ޖަޒީރާ ނޫހުން ބުނެފައިވެއެވެ

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލްއާއި ހަވާލާދީ ޖަޒީރާ ނޫހުން ބުނެފައިވަނީ ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސުން ވަކިވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ހައްޔަރުކޮށް ފާތިހުގެ ބަންދަށް މިހާރު ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން އޮތް ކަން ހާމަ ވެގެންނެވެ.

އެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 4 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއީ މުޖާޒް އަހުމަދު (މއ. ފޭރުގެ/ ކ.މާލެ) އާއި ތަހުމީން އަހުމަދު (ފޮޅޭމާ/ ގއ. ކޮނޑޭ) ގެ އިތުރުން އައިޑީ ގޮއްވާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ (ހިޔާ / ވ. ތިނަދޫ) އަހުމަދު އަދުހަމެވެ.

އެ ހަމާލާއާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅުން ހުރި 7 މީހަކު އައްޑުއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މާލެއިންނާއި، ހުޅުމާލެއިން ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މީހުންނަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ބައެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ...

ޖަރުމަން، ޕޯޗުގަލް މެޗު ސްޓްރީމް ކޮށްލަން ދިރާގުގެ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

ޖަރުމަން، ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަ މެޗު ސްޓްރީމްކޮށްލަން ދިރާގުން މި އޮތީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލައިފައެވެ. ޔޫރޯ2020 މެޗްތައް ...

“ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެ ވެސް ޒިންމާ” މީދޫގައިވެސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ދަށުން މިއަދު މީދޫގައިވެސް ...