ދަރަވަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރި!

advertisement

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ބ. ދަރަވަންދޫއިން ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން ތުނޑި، ދުންފިނި ،އުފާ، އަހްމަދު ފާތިހް ކުރިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އޮންލައިން ޖަރީރާ ނޫހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމަށްވެސް ޖަޒީރާ ނޫހުން ބުނެފައިވެއެވެ

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލްއާއި ހަވާލާދީ ޖަޒީރާ ނޫހުން ބުނެފައިވަނީ ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސުން ވަކިވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ހައްޔަރުކޮށް ފާތިހުގެ ބަންދަށް މިހާރު ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން އޮތް ކަން ހާމަ ވެގެންނެވެ.

އެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 4 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއީ މުޖާޒް އަހުމަދު (މއ. ފޭރުގެ/ ކ.މާލެ) އާއި ތަހުމީން އަހުމަދު (ފޮޅޭމާ/ ގއ. ކޮނޑޭ) ގެ އިތުރުން އައިޑީ ގޮއްވާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ (ހިޔާ / ވ. ތިނަދޫ) އަހުމަދު އަދުހަމެވެ.

އެ ހަމާލާއާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅުން ހުރި 7 މީހަކު އައްޑުއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މާލެއިންނާއި، ހުޅުމާލެއިން ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މީހުންނަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ބައެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފަހުވަގުތު ސަހާފް ކާމިޔާބު ކުރި ހެޓްރިކާއެކު އެތުލެޓިކް އެފްސީ ފައިނަލަށް

މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ފަސް މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް  އެތުލެޓިކް އެފްސީގެ ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ...

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި

އޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ބާކީހުރި މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އޭއެފްސީން ނިންމައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް މި ...

މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިހާރުވެސް މީދޫ ދާއިރާގެ ...