ރައީސް ނަޝީދަަށް ހަމަލާދިން ހަތަރު މީހަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ: ސީޕީ ހަމީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ރޭ ދިން ހަމަލާއާގުޅޭ ހަތަރު މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކައިރިން ކާރަށް އަރައިވަޑައިގަންވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވައިލައިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 20:30  ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވީ އެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޝައްކުކުރެވޭ ބަޔަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ އެ ހަތަރު މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޖީއާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފަންނާންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު ޝޯވ މިއަހަރު އައްޑޫ ސީޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފަންނާންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު ޝޯވ މިއަހަރު އައްޑޫ ސީޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އިތުރު އެއް ހަފްތާ އަށް ބަންދު ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފި

މި ހަފުތާއެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށާ ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ހިނދަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެންވާނެ- މަހުލޫފު

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ހިނދަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެންވާނެކަމަށާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޙައްޤު ހޯދަން ...