ކޮވިޑް-19: މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ބަލި ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އިތުރު ސާމްޕަލްތަކެއް ނަގަނީ

advertisement

މީދޫ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއިގުޅިގެން ރަށުގައި ބަލި ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އިތުރު ސާމްޕަލްތަކެއް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ.

މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އައްޑުއަތޮޅާއި މާލެ ދަތުރުކުރާ ހުޅުދޫ “ނިއުލައިން” ބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެއްސެކެވެ. އޭނާ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރުމާ ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށް ދެއްކުމުން ނެގި ސާމްޕަލް އަކުންނެވެ.

މީދުން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް އަރައިފޭބުން މިހާރު މަނާ ކޮށްފައިވާއިރު، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވެކްސިނާ ދެކޮޅަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވެ ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ސަރުކާރުން ބާރުއަޅާ މިދަނޑިވަޅުގައި ފާޅުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ވަސީލަތްތަކާއި ޕުލެޓްފޯމުތަކުގައި ...

ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ގާޑިޔާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ...

ވިސާ ނުލިބުމުން ސަފާ ގްރޫޕުގެ އުމްރާ ދަތުރު ކެންސަލް ކޮށްފި

ވިސާ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސަފާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގުރޫޕުން މިއަދު ހެނދުނު ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުމްރާ ދަތުރު ...