އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ސޯލިހު

އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނި ކޮވިޑް-19 ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމުގައެވެ. މިފަދައިން ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އިއްޔެ 215 މީހުން ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމުގައި އެޗްޕީއިން ހާމަކުރިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 149 މީހުންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައިވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ބަންގުލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ 54 މީހުންނާއި، 7 އިންޑިޔާ މީހުންނާއި، ލަންކާ ދެމީހެއްގެ އިތުރަށް، ނޭޕާލު ދެމީހުންނާއި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އެކަކުވެސް މިއަދު ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވިއެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތު 84 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާކުރަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓުރޯލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ރައީސް ސޯލިހުވަނީ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންގެ އެއްބާރުލުންވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އިތުރު އައު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ކުރުން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމުގައިވެސް ރައީސް ސޯލިހުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ ކުރިން ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް މާލޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2 މަސްދުވަހުގެ ފުރަބަންދު ސަރުކާރުންވަނީ ހިންގާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެންސްޕާގެ އޮފީހެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރަނީ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ، އެންސްޕާގެ އޮފީހެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ ހީނާ ވަލީދު ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : މަރާމާތު ކުރަމުންދާ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިހާރު މަރާމާތު ކުރަމުންދާ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ...

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަސްލަމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ހުސްވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އަންނަ ދައުރުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ...