ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފިއެވެ

އޮންލައިން ނޫސް ” ވަގުތު” ނޫހުން ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެއަރ ޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަން އެގިފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެކަން އެގުމާއެކު  އޭނާ ހިމެނޭ ޝިފްޓްގައި ޓިއުޓީކުރި ހުރިހާ ފުލުހުން ވަނީ ކަރަންޓީންކޮށްފައެވެ.

ވަގުތު އޮންލައިން ނޫހުން ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރުގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ކަރަންޓީނަށް ގެނގޮސްފައިވަނީ 8 ފުލުހެކެވެ.

މިއީ ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދިން ފަހުން، އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖޭގައި މީގެކުރިން އިއުލާން ކުރި ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފުލުހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެސް މާލޭގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ 6 ފުލުހަކުވަނީ  ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދިނުމާއި ގުޅިގެން މާލެން އަދި މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުން އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ 215 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދިރާގާއި ޝެމަރޫ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން އިންޑިޔާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ހެދުމުގައި އެއްވަނަ ކޮންޓެންޓް ...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނަން- ރައީސް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާޔަތް ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ...

ސ.މީދޫ ގެއަކުން ފާޑުފާޑުއަޑު އިވޭތީ ސީސީޓީވީ ބެލުމުން ގައިން ދިޔައީ ހީބިހިނަގައިގެން

މިއީ ސ. މީދޫ ގެއެެއްގައި މިމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި ހިނގި އާދަޔާ ހިލާފުކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. (މިއީ ...