ރާއްޖެއިން އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 18 ދިވެހީން ، ބަގްލާދޭޝްގެ 35 މީހުން އަދި އިންޑިޔާގެ 3 މީހުން

ތަފްސީލް އަންނަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހާޑްވެއަރ ލެބްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ހާޑްވެއަރގެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި ކުރަމުންއަންނަ ” ހާޑްވެއަރ ލެބް” ގެ މުޅިން އާ ފިހާރައެއް  ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. “ހާޑްވެއަރ ...

މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދުން ފެށިގެން ޓިކެޓް ވިއްކަމުން ދާނީ އަގުހެޔޮ ފެޔާ ތަކުގައި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު  25 އާއި 30 ޕަސެންޓާ ...

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދެވުނު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާ

3 ނޮވެމްބަރުގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ލޮޅުން އަރުވާލި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިޘާއެވެ. ދިވެހިންގެ ...