ނަޝީދު ވަކިކުރަން ސޮއިކުރައްވަން ކެރިވަޑައި ނުގެންނެވި 4 މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޤާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލހަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު ...

މީދޫގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރަން ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމަންޓާ ހަވާލްކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި އައު މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމަންޓާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެއްފަހަރާ 700 މީހުނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ...

ޕީޕީއެމް ދޫކޮށް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އެމްޑީޕީއަށް

ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ޕީޕީއެމްގައި ހިދުމަތް ކުރި މީދޫ ނިރު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް  އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ...

އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ އެލަވަންސަށް ބަދަލުގެންނަވާނެކަން ރައީސް ހާމަކުރައްވައިފި

އިސްރަށްވެހިންނަށް މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ އެލަވަންސްއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ...

އައްޑޫއަށް އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ނުލިބި އޮތީ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ނުވެ އޮތުމުން: ފައްޔާޟު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ނުލިބި އޮތީ ފާއިތުވެދިޔަ ދިގު މާޒީގައިވެސް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ނުވެ އޮތުމުން ...

އައްޑޫ ބިންހިއްކަން ފެށުން، ރައީސް ސިފަކުރެއްވީ ތަރައްޤީ ބަދަލުކޮށްލާނެ ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ބޮޑުކޮށް، އިޤްތިިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. އައްޑޫ ...

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނިމޭއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުޅިން އައު ބާބެއް އައްޑޫން ފެންނާނެ: ރައީސް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޢުމްރާނީ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނިމިގެންދާއިރު އައްޑޫގައި ފަތުވެރިކަމުގެ މުޅިން އައު ބާބެއް ...

ރައީސް ސާލިޙް މިއަދު އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން ...