ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލުގެ ގާލްގައިޑް އަދި ލިޓްލް މެއިޑް ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ސ.ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލުގެ ގާލްގައިޑް އަދި ...

އަައްޑޫގައި ބާއްވާ ސްކޫލުތަކުގެ އެތުލެޓިކްސްގައި މިފަހަރު 37 ސްކޫލް ބައިވެރިވޭ

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް އަންނަ ފެބުރުވަރީ މަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ...

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ އެސެ ގައުމީ ސަލާމް ކިޔަން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ފެށި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމް ޗުއްޓީއަށްފަހު، ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން ...

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި މާމަ ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި މާމަ ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ” މަގޭ ...

ކޮމަންވެލްތް ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން “ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލާޝިޕް” އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ...

ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންބޮޑުންތަކަށް ހައްލެއް

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނަށް އެޓެންޑަންސް އެލަވަންސް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ސިއްހީ ...

ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރާއެކު ދިވެހި ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ ޖަމްބަރީގެ ކޭމްޕް ސައިޓް ހުސްކުރަނީ!

ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރާއެކު ސައުތުކޮރެއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިވެހި ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ ވޯލްޑް ސްކައުޓް ޖަމްބަރީގެ ކޭމްޕް ސައިޓް ހުސްކުރަން ...

އޯލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް މެޕްސް ކޮލެޖުގައި

އޯލެވެލް ނިންމާ މަތީ ތައުލީމުގެ ފަށަން ތައްޔާރަށް ތިބި ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް މެޕްސް ކޮލެޖުގައި ވަނީ ފުރުސަތު ...

އައްސޭރިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް މީދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޫދާއި ކަނޑަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި އައްސޭރިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް މީދޫގައިވެސް ...