ކޮމަންވެލްތް ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން “ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލާޝިޕް” އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ...

ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންބޮޑުންތަކަށް ހައްލެއް

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނަށް އެޓެންޑަންސް އެލަވަންސް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ސިއްހީ ...

ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރާއެކު ދިވެހި ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ ޖަމްބަރީގެ ކޭމްޕް ސައިޓް ހުސްކުރަނީ!

ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރާއެކު ސައުތުކޮރެއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިވެހި ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ ވޯލްޑް ސްކައުޓް ޖަމްބަރީގެ ކޭމްޕް ސައިޓް ހުސްކުރަން ...

އޯލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް މެޕްސް ކޮލެޖުގައި

އޯލެވެލް ނިންމާ މަތީ ތައުލީމުގެ ފަށަން ތައްޔާރަށް ތިބި ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް މެޕްސް ކޮލެޖުގައި ވަނީ ފުރުސަތު ...

އައްސޭރިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް މީދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޫދާއި ކަނޑަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި އައްސޭރިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް މީދޫގައިވެސް ...

އަތޮޅުމަދަރުސާއިން 2021 ، 2022 ވަނަ އަހަރު ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ފާތުމަތު މަންހާ ސުހައިލް ހޮވިއްޖެ  

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 2022،2021  ވަނަ އަހަރު ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ...

ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލް : ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއާން މުބާރާތަކާއި މަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއާން މުބާރާތަކާއި މަރަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިމުބާރާތަކީ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ...

ފުވައްމުލަކު ޓިވެޓް ސެންޓަރ: އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ

ފުވައްމުލަކުގައި ސްޓޭޓް-އޮފް-ދި-އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި ...

ދިވެހިންގެ މާދަރީ ދިވެހި ބަހަށް ޒުވާނުންގެ ސަމާލުކަން ބޭނުމެވެ.

ހާޝިމް އަބޫބަކުރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ކަލަންޑަރުގައި އޮންނައިރު، އެ ދުވަހަށް ސަމާލުކަން ދެނީ ކިތައް ...

އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދެ ދަރިވަރުން ގައުމީ ގަދަ ދިހައެއްގައި ހިމެނިއްޖެ

ނިމިދިޔަ 2021-2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ގައުމީ ގަދަ ދިހައެއްގައި ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދެ ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެވެ. ...