ކޮޕާ އެމެރިކާ 2019: ބްރެޒިލް ސެމީފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ޕެރަގުއޭ ބަލިކޮށް ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ބްރެޒިލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޕެނަލްޓީޖަހައިގެން ޕެރޫ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާއިރު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭކަމަކީ 2011 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރު މިމުބާރާތުގެ ކްއާޓާ ފައިނަލުން ބްރެޒިލް ކަޓާފައިވަނީ ޕެނަލްޓީޖަހައިގެން  ޕެރޫއަތުން ދެރަވެގެންކަމެވެ.
ބްރެޒިލްގައި މިއަދުގެ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން ފަތިހު 5:30 ގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރުވެސް ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިމެޗްގެ ފަހުހާފްގެ 58 ވަނަ މިނިޓުގައި ޕެރޫގެ ފަބިއަން ބަލްބުއެނާ ، ބްރެޒިލްގެ  ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯ އަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ރެފްރީ އޭނާއަށް  ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުން  އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް ޕެރަގުއޭޓީމުން ކުޅުނުކަމުގައިވިޔަސް މިމެޗްގައި ޕެރަގުއޭ އިން ވަނީ ރަނގަޅު ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ކުޅެ ބްރެޒިލްޓީމަށް ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ލަނޑެއް ޖެހިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރަށް  އެޓީމުންވަނީ ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި ބްރެޒިލްގެ ގޯލަށް    ނުރައްކާތެރި ދެހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދެހަމަލާވެސް ބްރެޒިލްގެ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ ވަނީ ދިފާއު ކޮށްފައެވެ.

މިމެޗުން މޮޅުވާޓީމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޕެނަލްޓީ ޖެހި ޖެހުމުގައި ބްރެޒިލުން ފޮނުވާލި ފަސް ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުވިއިރު، ބްރެޒިލުން ޖެހިޕެނަލްޓީތަކުގެ ތެރެއިން ނާކާމިޔާބު ވެފައިވަނީ  ފިރްމީނޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީއެވެ. ފިރްމީނޯޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ބޯޅަ ގޯލާސީދާނުވެ ގޮސްފައިވަނީ ބޭރަށެވެ.

ބްރެޒިލުން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ވިލިއަން، މާކުއީނިއޯސް، ކުޓީނިއޯ އަދި ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް އެވެ.

ޕެރަގުއޭގެ ކެޕްޓަން ގުސްޓާވޯ ގޯމޭޒް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ބްރެޒިލްގެ ކީޕަރު އެލިސަން ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޑާލިސް ގޮންޒާލޭޒް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ސީދާނުވެދިޔައިރު، އެ ޓީމުން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ މިގޭލް އަލްމިރޯން، ބްރޫނޯ ވަލްޑޭޒް އަދި ރޮޑްރީގޯ ރޮޖާސް އެވެ.

ސެމީގައި ބްރެޒިލް ކުޅޭނީ މިރޭ އާޖެންޓީނާ އާއި ވެނެޒުއޭލާ ކުޅޭ ސެމީން މޮޅުވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ފަހުން ބްރެޒިލުން އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގަ އެވެ. އެ ފަހަރު ބްރެޒިލް މޮޅުވީ 3-0 އިންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވަރުގަދަ ފޭދޫޓީމް ބަލިކުރުމަށްފަހު މީދޫޓީމް ފައިނަލަށް

” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ވަރުގަދަ ފޭދޫޓީމް ބަލިކުރުމަށްފަހު މީދޫ ވޮލީޓީމް ...

ކޯވިޑުގެ ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ބިރު: ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ ވަރަށް މުހިއްމު

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށްވެސް މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ބޮޑުވެފައެެވެ. މިހާތަނަށްއައިއިރުވެސް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ...

ވައިބަރ ކޮންމެ ސްޓިކާ ޕެކެއްވެސް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލެވޭ ޚާއްސަ ޕެކެޖެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފްކޮށްފި

އެންމެ 19 ރުފިޔާއަށް ވައިބަރގެ ކޮންމެ ސްޓިކަރ ޕެކެއްވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް މިއަދު އުރީދޫއިން ތައާރަފުކޮށްފި ...