ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮޑަށް އަނިޔާލިބުނު ހަސަންދީދީ މާލެ ފޮނުވާލަނީ

މީދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮޑަށް އަނިޔާލިބިފައިވާ ސ. މީދޫ ގުލްއަލާގޭ ހަސަންދީދީއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި މާލެ ފޮނުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހަސަންދީދީ މާލެ ފޮނުވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީދޫ ރެސިޑެންސްގެ ކަންމަތިން އިއްޔެ ހަވީރު ހިގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ހަސަންދީދީއަށް  ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަޒުކަޒުން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.  މިއެކްސިޑެޓްގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީދޫ ރަންވިނަ މުހައްމަދު ހާއިދުއަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ރޭ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިގާފައިވަނީ ފިނިހިޔާމަގުން އިރުން ހުޅަގަށް މުހައްމަދު ހާއިދު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލް ފެންނާމަގުން ދެކުން އުތުރަށް ހަސަންދީދީ ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލްގައި ޖެހިގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ވެމްކޯގެ “ކެޕްސް” ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރަނީ

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެމްކޯގެ “ކެޕްސް” ޚިދުމަތް ތަޢާރްފަކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނފިއެވެ. ކޯލް އެންޑް ...

ޖުމްލަ 36 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާއިއެކު ވޯޓު ...

ރައީސްގެ ބޮޑުބޭބެ މޫސާ ޞާލިހު ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހްގެ ބޭބޭފުޅު އަދި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ސޯލިހް ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ބަރުލަމާނީ ...