ރައީސް ސޯލިހު ހިތަދޫގެ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

Advertisement

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނާއި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިިފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތަށް ރައީސް ސޯލިހު ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގެން ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައެވެ.

ރައީސްގެ ފެނަކައަށް ކުރެއްވި  މި ޒިޔާރަތުގައި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދުއާ ވެސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހިތަދޫ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް ރައީސް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި އައްޑޫ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިއްލުވާ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް އައްޑޫގެ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، މި ދުވަސްވަރަކީ އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ  އެކި ހިސާބުތަކުން އެކިވަގުތު ކަރަންޓު ކެނޑޭއިރު އާއްމުންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ވަނީ ޖެހިފައެވެ.

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިން މިހާރު ވަނީ އައްޑޫސިޓީއަށް 1.2 މެގަވޯޓު ޖަނަރޭޓަރަކާއި 800 ކިލޯވޯޓްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރުގެ އިތުރަށް 2000 ކިލޯވޯޓު ޖަނަރޭޓަރަކާއި 1500 ކިލޯވޯޓުގެ ދެ ޓްރާންސްފޯމަރ ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020: ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކުއާޓަރ އަށް

ނެދަލެންޑް ބަލިކޮށް ޗެކްރިޕަބްލިކުން   ޔޫރޯ 2020 ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ޕުސްކަސް އެރީނާގައި ...

ފާއިތުވި 40 އަހަރާއި ނުބައްދަލު ތަރައްޤީ އެންމެ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވައިފި – އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

ފާއިތުވި 40 އަހަރާއި ނުބައްދަލު ތަރައްޤީ އެންމެ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ...

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ...