ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިންޓީމުގެ ފަރާތުން މީދޫގައި ބޭއްވި ވެހިކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން

Advertisement

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫމީދޫދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިންޓީމުގެ ފަރާތުން މީދޫގައި ބޭއްވި ވެހިކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް .

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މީދޫގައި ބޭއްވުނު މިވެހިކަލް ބުރު ފަށާފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ޖަހަގަކުރިމަތިންނެވެ.

މިއީ ރޮޒެއިނާއަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫގައި މިފަހުން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ވެހިކަލް ބުރުވެސް މެއެވެ.

މިވެހިކަލް ބުރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  30 އުޅަނދު ބައިވެރިވި އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސައިކަލްތަކުގައި ވެސް މިވެހިކަލްބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯޑެއްދޫގައި ތައްޔާރުކުރި ނޭޗާރ ޕާރކް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯޑެއްދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ނޭޗަރ ޕާރްކްގެ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައްކެއް

ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018- ފައިނަލްމެޗްގެ ތެރެއިން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ” ފައިނަލްމެޗްގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ...