ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިންޓީމުގެ ފަރާތުން މީދޫގައި ބޭއްވި ވެހިކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން

Advertisement

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫމީދޫދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިންޓީމުގެ ފަރާތުން މީދޫގައި ބޭއްވި ވެހިކަލް ބުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް .

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މީދޫގައި ބޭއްވުނު މިވެހިކަލް ބުރު ފަށާފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ޖަހަގަކުރިމަތިންނެވެ.

މިއީ ރޮޒެއިނާއަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫގައި މިފަހުން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ވެހިކަލް ބުރުވެސް މެއެވެ.

މިވެހިކަލް ބުރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  30 އުޅަނދު ބައިވެރިވި އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސައިކަލްތަކުގައި ވެސް މިވެހިކަލްބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ކާފިއު ހިންގާފައިވާ ގަޑި

ބަރާބަރު ހަވީރު ހަޔެއް ޖެހުމާއެކު ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުތައް ފަޅުވެއެވެ. އެއީ ހަވީރު ހަޔަކުން ފަތިހު ހަތަރަށް ކޮވިޑް ...

އައްދުއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަމިއްލަގޮތުން މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަބްދުއްރަހުމާން ( އައްދު ...

މީދޫގައި ބޭއްވުނު ޔޫތު ލިޑަރ ޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ...