ރޮޒެއިނާ ވެސް ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރުމާ ދެކޮޅު!

Advertisement

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވަނީ ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ކަމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއަކަށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

https://oneonline.mv/2652 ( އިތުރު ތަފްސީލް )

 

 

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އައިލެންޑް އެވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެންއައިލެން އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާލާފައިވާ އިނާޔަތްތައް އަލުން ދޭން ނިންމިކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އައިލެންޑް ...

ސާވިސް ޗާޖުދޭން މަޖުބޫރުވާ އިސްލާހެއް ހުށައަޅައިފި

ސާވިސް ޗާޖުދޭން މަޖުބޫރުވާނެ އިސްލާހެއް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިއްޔެ ހުށައަޅައިފި އެވެ. އިއްޔެ މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން ...

މީދޫ މަޖުދުއްދީންމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެފްކޮންސް އިން ފަށައިފި

މީދޫ މަޖުދުއްދީންމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެފްކޮންސް އިން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު މަޖުދުއްދީން މަގުގައި ތާރުއަޅަން ފަށާފައިވާއިރު ...