އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުން ގެންލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައިވައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ސ. ހިތަދޫ، ގޯޔާވިލާ އަބްދުﷲ މަނިކުފާނު (87އ)އެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ރޭގެ 12:43 ހާއިރު، މި މީހާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮއްފައެވެ. އަދި އެމީހާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެމީހާފެނިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:05 ހާއިރު ކުދު މާހެރެ ކިޔާ ރަށަކާ ދިމާލަށް މޫދުތެރެއިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައި ވަނީ، މިއަދު ހެނދުނު 8:15 ހާއިރު 87 އަހަރު މީހަކު މަރުވެގެން ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއވެ.
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ އާއިލާއިން އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށާފައިވަނީ އީއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިމީހާ އަކީ މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިޔާ ތެރޭ އިންޑިޔާ އަށް ބޭސް ފަރުވާ އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ވެސް ގެއްލިގެން ހޯދި މީހެކެވެ. އޭރު އޭނާ ފެނިފައިވަނީ ހޯދަމުން ދިޔަތާ އެއްދުވަސް ފަހުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރޮބަޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގެއްލުނު ކުދީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ޑައިވިން ...

އައްޑޫ ސިޓީން އިއްޔެވެސް 18 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިއްޔެވެސް 18 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހޮސްޕިޓަލުން ރޭ ...

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެއްވެސް ގޮނޑި އިތުރު ނުކުރަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

އައްޑޫސިޓީއަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި އިތުރު ނުކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ، އައްޑޫ ...