ޓައިގަރ ޝްރޮފް އަދި ދިޝާ ޕަޓާނީ އެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެކްޝަން ފިލްމު، ބާގީ 2 އަންނަ މިއަދު 45 ގައުމެއްގައި ރިލީޒް ކުރާނެއެވެ.

މި ފިލްމު 45 ގައުމެއްގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މިއަދު އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާއިރު ހަމަ މިއަދު ދުނިޔޭގެ 45 ގައުމެއްގައި މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު މިކަން ވެގެންދާނީ ޓައިގަރ ޝްރޮފް އެކްޓް ކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް މިހާ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ޕްރިމިއަރ ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

މިއަދު  ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޕްލޮޓަކީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު (ޓައިގަރ ޝްރޮފް) އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ދަރިފުޅު ކިޑްނޭޕް ކޮށްގެން އުޅޭ ބައެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައެކެވެ.

މި ފިލްމަކީ އިންޑިއާގެ ތެލުގޫ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ ކުޝަނަމް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ކުޅެފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބައިސްކޯފުގެ ޓީވީ އެޕްލިކޭޝަން ދައްކާލައިފި

ބައިސްކޯފުގެ ޓީވީ އެޕްލިކޭޝަން މީޑިއާތަކާއި ބައިސްކޯފަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާލައިފިއެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން ދައްކާލާފައިވަނީ ...

ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ފިލްމު ކުޅެން ޝައުގުވެރިވޭ

ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީ އަކަށް މިއަހަރު ހޮވުނު އިންޑިއާގެ ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ޗިއްލާ ފިލުމީ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ...

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ބައެއްމެޗްތައް ދައްކާ އައިސްޓީވީ ދިރާގުޓީވީއަށް

ދިރާގު ޓީވީއިން އައިސްޓީވީގެ ޗެނަލް ތައާރާފް ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ. ...