ޓައިގަރ ޝްރޮފް އަދި ދިޝާ ޕަޓާނީ އެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެކްޝަން ފިލްމު، ބާގީ 2 އަންނަ މިއަދު 45 ގައުމެއްގައި ރިލީޒް ކުރާނެއެވެ.

މި ފިލްމު 45 ގައުމެއްގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މިއަދު އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާއިރު ހަމަ މިއަދު ދުނިޔޭގެ 45 ގައުމެއްގައި މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު މިކަން ވެގެންދާނީ ޓައިގަރ ޝްރޮފް އެކްޓް ކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް މިހާ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ޕްރިމިއަރ ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

މިއަދު  ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޕްލޮޓަކީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު (ޓައިގަރ ޝްރޮފް) އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ދަރިފުޅު ކިޑްނޭޕް ކޮށްގެން އުޅޭ ބައެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައެކެވެ.

މި ފިލްމަކީ އިންޑިއާގެ ތެލުގޫ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ ކުޝަނަމް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ކުޅެފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް : ގަދަ 9 ގައި ނުހިމެނި ކަޓައިގެންދިޔައީ މުރުޝިދު

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ ދިހައެއްގެ ޝޯވގައި ޖަޖުންނާއި އާންމުންގެ ވޯޓުން އެންމެ ދަށް މާކްސް ލިބުމާއި ގުޅިގެން މުރުޝިދު ...

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ނަތަން ޔާހޫ އާއި ބައްދަލެއް ނުކުރި

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ބޮލީވުޑުގެ ފަންނާނުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަށް ވަނީ ގިނަ ...

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑިއޯލް ވިހައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އާއިލާ އަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަތަލާ އީޝާ ޑިއޯލް ވިހައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކުރާ ...