މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ގަދަ 12 އަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ 6 ބައިވެރިން ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ.

ގާލާ ރައުންޑަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ 6 ބައިވެރިން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ރޭ ބޭއްވި ސީޒަން ތިނެއްގެ ފުރަތަމަ އެލިމިނޭޝަން ނައިޓްގައެވެ.

ރޭގެ ޝޯވގައި ޖަޖުންގެ 50 އިންސައްތަ މާކްސް އަދި ބެލުންތެރިންގެ 50 އިންސައްތަ ވޯޓް އެއްކޮށްލުމުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިގެން ކުރިއަށް އޮތް ގާލާ ރައުންޑަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ 6 ބައިވެރިންނަކީ އައިޝަތު އަޒަލް ޢަލީ ޒާހިރާއި މަރިޔަމް މައީޝާއާއި ރައިޙާން ޢާދަމް އާއި ޝާން ޝަރީފާއި ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އާއި ޢަބްދުﷲ މުރުޝިދުއެވެ.

ޕިއާނޯ ރައުންޑުގެ ފުރަތަމަ ޝޯވގައި ޕަރފޯމްކުރި 8 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މިރޭ އެލިމިނޭޓްވި 2 ބައިވެރިންނަކީ ނިސްފާ މުޞްތަފާއާއި އަޙްމަދު އިޝާމްއެވެ.

ޕިއާނޯ ރައުންޑުގެ ފުރަތަމަ ޝޯވގައި ޕާރފޯމްކުރި 8 ބައިވެރިންގެ ހުށައެޅުންތަކާމެދުވެސް ޝޯވގެ 4 ޖަޖުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހިންހަމަޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ފަހަރަކަށްވުރެ ފަހަރެއް ބައިވެރިންގެ ކިބައިންވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް ފެންނަމުންދާކަން ޖަޖުންކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓުތަކުން ހާމަވެގެންދިޔައެވެ. ރޭގެ ޝޯވގައި މި 8 ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ސޯލޯ ޕަރފޯމަންސްތަކެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މިރޭގެ ޝޯވއިންވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ހިތްގައިމު ޑުވެޓް ލަވަތަކެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކުރި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ބާކީ ތިބި 8 ބައިވެރިންނާއެކު ޕިއަނޯ ރައުންޑުގެ ދެވަނަ ޝޯވ އަންނަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. އަންނަ ހަފްތާގެ ޝޯވއާއެކު މިފަހަރުގެ ސީޒަންގެ ގަދަ 12 ކަށަވަރުވެގެންދާނެއެވެ.

 

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 3: ގަދަ 12 ބައިވެރިންނަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކާ އެސް.އެމް.އެސް ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ގާލާ ރައުންޑުގައި ވާދަކުރި ގަދަ 12 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން، ބެލުންތެރިންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ...

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޓައިޓަލް އަޒަލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޓައިޓަލް އައިޝަތު އަޒަލް ޢަލީ ޒާހިރު ޙާސިލްކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ މިފަހަރުގެ ސީޒަންގެ ...

ކަރީނާގެ ދަރިފުޅު ނަލަ ހައްދައިގެން ބޭރަށް ނުނެރެނީ ކީއްވެ؟

ކަރީނާ ކަފޫރާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ އެއް އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާން އަކީ ކިތަންމެ ...