ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ގދ ތިނަދޫގައި ތަރައްޤީކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލުކުރަން މިއަދު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ރޭ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަހީދު އަލީ ސައީދު އެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝަހީމް ފޭސްބުކުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު ދިވެހި ރާއްޖޭގެެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ހަވާލުކުރެވޭނެެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއާއި އެކު ދެކުނުގެ އިސްލާމީ އިލްމާއި ހަދާރާތާއި ސަގާފަތު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒަކަށް އެތަން ވެގެންދާނެެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ

ޝަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ދިޔުމުން އިސްލާމީ ކޯސްތައް ހެދުމަށް މާލެ ނައިސް ކިޔެވޭޭނެ ގޮތް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ނިންމުމަކީ އައު ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމި ފުރަތަމަ ނިންމުމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19 : ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވިދާޅުވީ ރޭ މެންދަމު ނިޔާވީ ދަރުމަވަންތަ ...

މިނިވަން ކަމުން އަޅުވެތި ކަމަށް ދާނަންތަ؟

މިއަދު މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ މިދަނީ މި ފަސްގަނޑަށް ފުރިހަމަ މިނިވަން ކަން ލިބުނުތާ 53 އަހަރު ފުރުމުގެ އުފާވެރި ...

ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ...