ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ގދ ތިނަދޫގައި ތަރައްޤީކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލުކުރަން މިއަދު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ރޭ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަހީދު އަލީ ސައީދު އެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝަހީމް ފޭސްބުކުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު ދިވެހި ރާއްޖޭގެެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ހަވާލުކުރެވޭނެެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއާއި އެކު ދެކުނުގެ އިސްލާމީ އިލްމާއި ހަދާރާތާއި ސަގާފަތު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒަކަށް އެތަން ވެގެންދާނެެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ

ޝަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ދިޔުމުން އިސްލާމީ ކޯސްތައް ހެދުމަށް މާލެ ނައިސް ކިޔެވޭޭނެ ގޮތް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ނިންމުމަކީ އައު ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމި ފުރަތަމަ ނިންމުމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫއަށް އުދަ އަރައި އެފްކޮންސް އިން ހަދަމުންއަންނަ ބްރިޖަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

އުދަ އަރައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަންކެޑެ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް ކުންފުނިން ހަދަމުން އަންނަ ބްރިޖަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ...

ކޯވިޑް-19 : “އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ”

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި، ޞިއްޙީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަވަސް ހައްލުތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމުގެ ޔީގީންކަން ...

އައިވީ މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް- މީދޫޓީމް ކުޅޭ ސެމީފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި މީދޫ ވޮލީޓީމް ކުޅޭމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ...