ސްޕެނިޝްލީގު: ސެވިއްޔާ އަތުން ބާސާއަށް ހަނި މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ސެވިއްޔާއާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބާސާއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނުމި މެޗު ބާސާއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑު ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

މިމެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ، 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ސެވިއްޔާގެ ޑިފެންޑަރ ސާޖިއޯ ރާމޯސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަދެފައިވާ ލަނޑެކެވެ.

ބާސާގެ އޭރިއާތެރެއަށް ފެރާން ޓޯރޭސް ހުރަސްކުރި ބޯޅަ ލެމީން ޔަމާލް ބޮލުން ޖެއްސި ވަގުތު އެ ބޯޅަ ސަލާމަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭ ރާމޯސް ފައިގައި ޖެހިފައިގޮސް އެ ބޯޅަ ވަނީ ބައިކޮޅަށެވެ.

މި ނަތީޖާއާއިއެކު އަށް މެޗުން 20 ޕޮއިންޓް ހޯދައި ބާސާ ވަނީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. މިވަގުތު ދެވަނާގައި ޖިރޯނާ އޮތީ ހަތް މެޗުން ލިބުނު 19 ޕޮއިންޓާއި އެކުގައެވެ. ތިންވަނާގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބިފައި ވަނީ ހަތް މެޗުން 18 ޕޮއިންޓެވެ.

މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތު ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން ބާސާގެ ޕޯޗުގަލް ފޯވާޑް ޖޯ ފެލިކްސްއަށް ސެވިއްޔާގެ އޭރިއާތެރެއިން ލިބުނު ހުސް ފުރުޞަތުގައި އޭނާ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސެވިއްޔާއަށް ލީޑު ނަގައިދޭން އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބުނީ އޮކަމްޕޮސްއަށެވެ. ބާސާގެ އޭރިއާތެރެއިން ހުހަށް ހުރެ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަދެވަދެ އޮއްވައި ސަލާމަތްކުރީ ބާސާގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރ ގަވީއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހުކޮޅު ބާސާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަފީނިއާގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިވަގުތު ބާސާގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރ ޕެޑްރީއާއި މި ސީޒަންގައި ބާސާގެ މެދުތެރޭ މޮޅަށް ކުޅެމުން އައި ޑި ޖޮން ވެސް ހުރީ އިންޖަރީގައެވެ.

މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނަ ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިރޭ ރެއާލްއާއި ޖިރޯނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:30 ގައެވެ.


advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް – ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިފްކޯއާއި ޕޮލިސް

މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ ” އެމް.އީ.ސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ދެޓީމް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ...

އިހަވަންދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ނިމިއްޖެ- 31 މަރުކަޒެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ބާރުވެރި އަމާން މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު އެއް ސިޔާސަތެވެ. އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާއި ޒުވާނުން ...

ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އެފްރިކާގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް މޮރޮކޯއަށް

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޕޯޗުގަލް ކަޓުވާލާ ވޯލްޑް ކަޕެއްގެ ސެމީން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ އެފްރިކާގެ ޓީމުގެ ...