އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކީ ޔާމީން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށާއި އެ ޚިޔާނާތް ހިންގާކަން ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް މިއަދު ހެކިބަސް ދެއްވައިފި އެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހިންގި ފުރަތަމަ އެފަދަ މުއާމާލަތަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް(އެމްޕީއެލް) ހެދި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް ކަމަށް ބުނެ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ރުފިޔާ އެމްޕީއެލްއިން ނެގުމެވެ.

އެ ފައިސާ އަދީބު ނެގިކަން އެނގުމުން 2014 ގައި ޔާމީނާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށާއި އަދި ނެގި ފައިސާތަކުގެ އިތުރުން ފައިސާ ޖަމާވި އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރެއިން 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޔާމީނަށް ފައިސާ އެހީ ދެއްވި ވިޔަފާރިއެއްގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެމްޕީއެލްއިން ފައިސާ ނެގީ ޔާމީނަށް އިންތިޚާބުގައި ވިޔަފާރިވެރިން ދިން ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރަން ކަމަށް އޭނާ އެނގުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސްދަރު: ދިޑެއިލީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖާމިނުކުރެވޭގޮތް ދަށުކޯޓުގެ އެންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ނޭގޭތީ އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭކަމަށް ވެއްޖެ: ޕީޖީ

ދަށުކޯޓުގެ ހަމަ އެންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް، ޖާމިނުކުރެވޭގޮތް ސާފުވެވަޑައިގެންފައި ނެތުމަކީ އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭކަމަކަށްވެއްޖެ ކަމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ...

އިއްޔެ 103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިއްޔެވެސް  103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ...

ފްލައިމީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލައިފި

ފްލައިމީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލައިފިއެވެ. މާމިގިލީ އެއަރޕޯޓްގައި ޖެއްސި ފްލައިމީގެ މަތިންދާބޯޓް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލީ ...